Mitt kärl är inte tömt

Senast uppdaterad den 14 november 2019

Under normala omständigheter hämtas avfall mellan 06.00 och 21.00. Här hjälper vi dig att felsöka varför ditt kärl inte är tömt och hur du kan rätta till det innan du kontaktar vår kundservice.

Det kan finnas många orsaker till att ditt kärl inte är tömt. Kärlet kan vara för tungt, det kan vara placerat fel och så vidare. Hur ett kärl ska placeras och hanteras styrs av renhållningsordningen för din kommun och av arbetsmiljöregler. Det kan också vara så att sophämtningen är försenad i ditt område eller att helgdagar gör att tömningsdagar ändras. Detta annonseras alltid i förväg via Markbladet.

Chauffören kan hänga en lapp på ditt kärl om det inte tömts. Står kärlet inte framme får du inte en hängare. Du kan också få en hängare trots att kärlet tömts, då vill chauffören uppmärksamma dig på något.

För att underlätta för dig har vi gjort en guide med lite mer information om vad som kan vara orsaken till att ditt kärl inte är tömt eller vad om du har fått ett meddelande från chauffören via den hängaren.

FELSÖKNING - GÖR SÅ HÄR ISTÄLLET

      

 1. Kärlet är överfullt eller för tungt
 2. Avfallet är felsorterat
 3. Avfallet sitter fast
 4. Felvända kärl
 5. Kärlet står för långt bort
 6. Kärlet är inte åtkomligt/blockerat
 7. Inte snöröjt eller halkbekämpat
 8. Dålig framkomlighet

 

1.       Kärlet är överfullt eller för tungt

Dina kärl ska kunna rulla och locket ska vara stängt.

Tips: Sorterar du ut alla förpackningar? Om inte så kan du spara mycket plats genom att lämna dessa på en återvinningsstation. Kontakta kommunens kundtjänst om du behöver ett större kärl.

Vid överfullt tre gånger under de senaste tio tömningarna debiteras en avgift enligt gällande Renhållningstaxa.  Tillbaka

2.       Avfallet är felsorterat

Bara matavfall i det bruna kärlet.

Bara restavfall i det gröna kärlet.

Rätta till det som blivit fel och kontakta entreprenörens kundtjänst för att beställa en extra tömning om du behöver, annars töms avfallet vid nästa ordinarie tömningstillfälle.

Grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall slängs på Skene Skog ÅVC. Se Öppettider

Förpackningar slängs på återvinningsstationerna. Se karta.

Tips: Titta gärna på sopor.nu om du är osäker på hur det ska sorteras.

Vid upprepat felsortering debiteras en avgift efter tredje gången, se Renhållningstaxa.  Tillbaka

3.       Avfallet sitter fast

Tryck inte ner påsarna då de lätt kilas fast. Kalla vinterdagar fryser dessutom avfallspåsarna lätt fast.

Tips: Kolla alltid så att ditt avfall ligger löst på tömningsdagen. Skaka på kärlet lite då och då under köldperioder och peta loss fastfrusna påsar med ett kvastskaft eller liknande. Tillbaka

4.       Felvända kärl

Dina kärl ska alltid placeras med draghandtaget tillgängligt på tömningsdagen. Chauffören ska inte behöva vrida kärlen för att komma åt draghandtaget. Tillbaka

5.       Kärlet står för långt bort

Kärlen får stå 0-2,0 meter in från tomtgränsen.

Tips: Ordna gärna en permanent plats för dina avfallskärl vid tomtgränsen om du har möjlighet. Tillbaka

6.       Kärlet är inte åtkomligt/blockerat

Se till att du inte blockerar ditt kärl så att det inte kan hämtas. Kärl töms mellan 06.00 och 21.00.

Tips: Tänk på hur du placerar din bil eller andra föremål på tömningsdagen. Tillbaka

7.       Inte snöröjt eller halkbekämpat (skottat/sandat)

Du måste på tömningsdagen se till att det är skottat och halkbekämpat fram till kärlet och ut på trottoaren. Många olyckor sker på grund av halka.

Tänk på följande:

 • att göra hål i eventuella snövallar så att avfallskärlen kan transporteras mellan hämtningsfordonet och fastigheten
 • att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet.
 • ta bort snö från locket på kärlen Tillbaka

8.       Dålig framkomlighet

Om du har enskild väg - tänk på följande:

 • Underhåll den och se till att större ojämnheter åtgärdas
 • Håll växtlighet som t.ex. nedhängande grenar. Fri höjd ska vara 4,7 m på tillfartsvägen. Tillbaka

Publicerad av: Marks kommun