Nytt system för avfallsinsamling

Senast uppdaterad den 5 april 2024

Genom en ny avfallsförordning kommer alla Sveriges kommuner ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll. Här kan du läsa om vilka förändringar som gäller för dig som bor i Marks kommun.

  • Du som äger ett småhus får två fyrfackskärl där mat- och restavfall samlas in tillsammans med förpackningar och tidningar.
  • Kärlen har sammanlagt åtta fack för förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas samt matavfall, restavfall och tidningar. Ett kärl töms varannan vecka och ett kärl var fjärde vecka.
  • Kommunen kommer också att ansvara för insamling av förpackning från flerfamiljshus, men då i separata kärl för varje fraktion.
  • Det nya systemet för avfallsinsamling kommer att införas under 2026 och är obligatoriskt för alla.

Plats för fyrfackskärl

Fyrfackskärlen är större än kärlen som används idag. Eftersom de är större och därmed tyngre, är det bra att planera in en plats vid tomtgräns där de kan stå hela tiden utan att behöva flyttas fram vid dag för tömning. Du kan redan nu fundera kring om du behöver förändra platsen, eller om det fungerar så som du har det idag. 

Tänk på

  • För att du ska få plats med båda kärlen behövs en yta på cirka 2 x 1 meter. 
  • Kärlen ska stå i samma plan som marken, utan någon kant att dra dem över.
  • Handtagen ska vara vända utåt vid hämtning.
  • Ytan och dragvägen ska vara hårdgjord med exempelvis asfalt eller hårt packat grus.

Mer information

Håll koll på den här sidan. Här uppdaterar vi med ny information allteftersom.

 

Publicerad av: Marks kommun