Nytt system för avfallsinsamling

Senast uppdaterad den 18 september 2023

Genom en ny avfallsförordning kommer alla Sveriges kommuner ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll. Här kan du läsa om vilka förändringar som gäller för dig som bor i Marks kommun.

  • Du som äger ett småhus får två fyrfackskärl där mat- och restavfall samlas in tillsammans med förpackningar och tidningar.
  • Kärlen har sammanlagt åtta fack för förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas samt matavfall, restavfall och tidningar.
  • Det nya systemet för avfallsinsamling kommer tidigast att införas under 2026 och kommer att vara obligatoriskt för alla.
  • Kommunen kommer också att ansvara för insamling av förpackning från flerfamiljshus. 

Plats för fyrfackskärl

Fyrfackskärlen är bredare än kärlen vi har idag. För att du ska få plats med båda kärlen vid din fastighet behövs en yta på cirka en gånger två meter. Eftersom de är större och därmed tyngre, är det bra att planera in en plats vid tomtgräns där de kan stå hela tiden utan att behöva flyttas fram vid dag för tömning. Du kan redan nu fundera kring om du behöver förändra platsen eller om det fungerar så som du har det idag.

Mer information

Håll koll på den här sidan. Här uppdaterar vi med ny information allteftersom.

 

Publicerad av: Marks kommun