Okej att slänga matavfall i matbutikernas papperspåsar

Senast uppdaterad den 22 juni 2021

Flera matbutiker inför papperspåsar på frukt- och grönsaksavdelningen och föreslår att kunder sedan slänger matrester i dem. Det ser man inga problem med från kommunens sida. Men kommunen kommer att fortsätta dela ut bioplastpåsar till alla markbor.

1 maj 2020 införde regeringen en skatt på 30 öre för alla plastpåsar till frukt och grönt. Flera matbutiker i kommunen började erbjuda papperspåsar på frukt-och grönsaksavdelningen eftersom papperspåsar inte beskattas.

Att slänga matrester i butikernas papperspåsar är helt okej, enligt teknik- och serviceförvaltningen. Men avfallsingenjören Rakel Martinsson vill understryka att det inte betyder att kommunen kommer att sluta använda bioplastpåsar.

– För biogasprocessens skull är det faktiskt bättre med en papperspåse. Markbor får gärna slänga matavfall i papperspåsen från butiken om de vill, men vi kommer fortsätta dela ut bioplastpåsar som vanligt, säger hon.  

Tänk dock på att det inte är säkert att alla butiker har en papperspåse avsedd för matavfallsinsamling.

Det ska stå på påsen att den går att slänga matavfall i. Det innebär även att den uppfyller rätt certifieringskrav. Certifieringen är viktig eftersom påsen följer med in i biogasprocessen och hamnar i det biogödsel som sedan sprids på vår åkermark. För att hela kedjan ska fungera, måste även eventuella självscanningsetiketter på påsen  tas bort innan den slängs bland matavfallet.  

Rakel Martinsson vill också poängtera att alla påsar har en viss miljöpåverkan. Därför är det alltid bra att använda påsen flera gånger, oavsett vilken typ av påse som används.

Tre tips för att återanvända din papperspåse:

  • Bär hem frukt och grönt i påsen flera gånger
  • Förvara bröd i den
  • Lägg nyplockad svamp i påsen

Om du använder papperspåsen till att slänga matavfall i, är det viktigt att du använder en ventilerande påshållare.  Påsen måste ha en chans att andas, annars kan den läcka eller gå sönder.  Om du inte har en påshållare hemma, får du en gratis från kommunen. Har du frågor ring kommunens kundtjänst.

Publicerad av: Marks kommun