Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Uppehåll i sophämtning

Senast uppdaterad den 24 maj 2016

För permanentbostad kan uppehåll i sophämtning medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader.

För fritidshus gäller motsvarande regler om fastigheten inte kommer att utnyttjas under perioden maj-september. Uppehållet beviljas som längst ett år i taget. Som kontroll att fastigheten inte nyttjas under ovanstående perioder sänds en förfrågan till fastighetsägaren en gång per år.

Ansökan om uppehåll i sophämtning ska lämnas till Teknik- och serviceförvaltningen, kundtjänst, Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna. Ansökningsblankett kan beställas hos kundtjänst eller laddas ner nedan. 

Publicerad av: Marks kommun