Mobil återvinningscentral/Grovsopstur

Senast uppdaterad den 7 maj 2019

Grovsopsturen är en bil som åker runt till olika orter här i Marks kommun. Du hittar den närmsta uppställningsplatsen för dig samt datum och tider i dokumentet längst ner på denna sida.

Grovsopsturen är till för alla privatpersoner, men främst för dig som har svårt att ta dig till Återvinningscentralen på Skene Skog.

Som mest får du lämna en släpkärra med avfall per tillfälle och hushåll till grovsopsturen. Har du mer avfall än så är du välkommen till Återvinningscentralen. Tänk på att allt ditt avfall måste vara sorterat när du kommer till Grovsopsturen.

Miljöbilen finns på plats samtidigt som grovsopsturen och tar hand om ditt farliga avfall så som färgrester och spillolja. Till miljöbilen kan du lämna max 10 liter/hushåll och tillfälle.

Pågående upphandling av Mobil Återvinningscentral

På grund av att upphandling av grovsopsturen inte är klar, har vi i nuläget ingen information om turlistan för hösten. Den beräknas vara klar senast under augusti och turen är tänkt att starta upp i september.

Det kommer ske vissa förändringar inför nya avtalet då hänsyn har tagits till hur besöksfrekvensen sett ut. Fram till nu har fyra likadana turer kört under året. I upphandlingen av ny mobil återvinningscentral har antalet stopp per år justerats. Fyra orter kommer även fortsättningsvis trafikeras fyra gånger per år. Fyra orter, som ligger närmast Återvinningscentralen Skene Skog, kommer trafikeras två gånger och övriga tio orter kommer få tre stopp per år.

Se kartan för antal stopp per år och ort.  

Publicerad av: Marks kommun