Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Dags för slamtömning? Klarar vägen tung trafik?

Senast uppdaterad den 17 april 2020

Vid tjällossning klarar många småvägar inte tung trafik.
Har Ni fått en avisering om slamtömning och Er väg inte klarar tung trafik meddela kundtjänst omgående.

Om slambilen inte kommer fram på tömningsdagen, kommer ni att debiteras bomkörningsavgift enligt gällande renhållningstaxa.

Kontakta LBC

Kontakta LBC:s kundtjänst vid problem eller om du har frågor - se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun