Minireningsverk

Senast uppdaterad den 22 februari 2023

Det finns många olika typer av minireningsverk och för att säkerställa att minireningsverket blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion ska det finnas tydliga tömningsinstruktioner i direkt anslutning till verket. Dessutom kan verket skadas om inte korrekta tömningsinstruktioner finns.

Märk ut var tömning ska ske

  • Det ska vara tydligt markerat var slamtömningen ska ske. Samtliga lock som ska öppnas ska vara markerade och inuti minireningsverket ska det tydligt framgå med markeringar var slamsugning ska ske.
  • Om det ska slamtömmas till en viss nivå ska denna nivå, om det är möjligt, vara tydligt markerad i minireningsverket.

Skydda anläggningen från skador

Som fastighetsägare är du skyldig att vidta omfattande åtgärder för att skydda anläggningen från skador vid tömning med slambil. Tänk därför på att skydda eventuellt känsliga delar i samband med slamtömningen. 

Komplicerat tömningsförfarande kan kräva närvaro av sakkunnig

Om minireningsverket har mycket komplicerat tömningsförfarande kan enda lösningen vara att fastighetsägaren eller annan sakkunnig person deltar vid själva tömningen. Beroende på tömningsförfarande kan tilläggsavgifter för slamtömning tillkomma.

Återfyllning av vatten är fastighetsägarens ansvar

Många minireningsverk måste efter tömningen återfyllas med rent vatten. Detta är fastighetsägarens ansvar, men kan beställas som en extratjänst. Beställning görs till slamentreprenören senast en vecka i förväg. Aktuellt pris för denna tjänst finns i renhållningstaxan. 

Publicerad av: Marks kommun