Elavfall

Senast uppdaterad den 25 maj 2016

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Det lämnas på återvinningscentralen Skene skog eller till miljöbilen.

 

Det finns idag en skyldighet för dem som säljer TV, radio, video och liknande föremål att ta emot gammal uttjänt utrustning. Denna skyldighet styrs enligt lagen om producentansvar. Om du till exempel köper en TV-apparat kan du gratis lämna din gamla TV till inköpsstället.

Elprodukter som omfattas av lagen om producentansvar:

  • Hushållsmaskiner, verktyg, redskap
  • IT- och kontorsutrustning
  • Mobiltelefoner och övrig telekomutrustning
  • TV-, audio- och videoutrustning
  • Kameror och fotoutrustning
  • Klockor, spel och leksaker
  • Ljuskällor, armaturer, glödlampor, lysrör

Vad händer med elavfallet?

Elprodukterna tas om hand av utbildad personal. Hemelektronik demonteras och det som kan återvinnas tas tillvara. Ur kyl- och frysskåp tas freonet om hand före skrotning. Metaller mals sönder och efter omsmältning kan de användas igen i nya produkter. Plast, trä och tygmateriel skickas för energiutvinning.

 

Publicerad av: Marks kommun