Explosiva varor

Senast uppdaterad den 30 augusti 2022

Explosiva varor är till exempel vapen, ammunition med tändmedel, sprängämnen, fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra pyrotekniska produkter.

Dessa varor får inte lämnas på återvinningscentralen utan måste lämnas till Polisen. Icke detonerade fyrverkerier kan även lämnas till återförsäljaren.

Följande räknas inte som explosiva varor:

Tomhylsor (sorteras som metall på återvinningscentral) och avskjutna fyrverkerier/raketer (sorteras som hushållsavfall i det gröna kärlet).

Tänk på!

  • Allt som innehåller krut eller andra tändmedel är brandfarligt och explosivt. Se därför till att hålla det borta från öppen eld.
  • Du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängmedel. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med sprängmedel. 

Publicerad av: Marks kommun