Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Glas

Senast uppdaterad den 25 maj 2016

Förpackningar av glas som syltburkar, vin- och spritflaskor, hudvårdsburkar, läskflaskor utan pant och deodorantförpackningar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning

Så här sorterar du dina glasförpackningar

  • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.
  • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske
  • med diskvattnet innan du tömmer ut det.
  • Sortera färgat och ofärgat glas var för sig. Är du tveksam så lägg det i behållaren för färgat.
  • Sortera ut pantflaskor för sig.

I behållarna för glasåtervinning ska du inte lägga

  • Porslin, keramik, kristall eller spegel- eller fönsterglas. Det förstör den nya glasmassan.
  • Glödlampor, lysrör eller lågenergilampor. De räknas som elavfall och innehåller giftiga tungmetaller. Lämna istället dem till återvinningscentralen eller miljöbilen.

Här kan du lämna dina glasförpackningar

  • Pantflaskor av glas lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem.
  • Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnar du var för sig vid en återvinningsstation för förpackningar och tidningar.
  • Om du bor i lägenhet kanske fastighetsägaren har ordnat insamling av förpackningar i fastigheten.

Vad händer med glasförpackningarna?

Återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet pulver som blandas i betong.

 

Publicerad av: Marks kommun