Glasförpackningar

Senast uppdaterad den 21 december 2021

Förpackningar av glas som syltburkar, vin- och spritflaskor, hudvårdsburkar, läskflaskor utan pant och deodorantförpackningar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning

Så här sorterar du dina glasförpackningar

  • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.
  • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske
  • med diskvattnet innan du tömmer ut det.
  • Sortera färgat och ofärgat glas var för sig. Är du tveksam så lägg det i behållaren för färgat.
  • Sortera ut pantflaskor för sig.

I behållarna för glasåtervinning ska du inte lägga

  • Porslin, keramik, kristall eller spegel- eller fönsterglas. Det förstör den nya glasmassan.
  • Glödlampor, lysrör eller lågenergilampor. De räknas som elavfall och innehåller giftiga tungmetaller. Lämna istället dem till återvinningscentralen eller miljöbilen.

Här kan du lämna dina glasförpackningar

  • Pantflaskor av glas lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem.
  • Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnar du var för sig vid en återvinningsstation för förpackningar och tidningar.
  • Om du bor i lägenhet kanske fastighetsägaren har ordnat insamling av förpackningar i fastigheten.

Vad händer med glasförpackningarna?

Återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet pulver som blandas i betong.

 

Publicerad av: Marks kommun