Grovavfall

Senast uppdaterad den 18 juni 2020

I flerbostadshus ska det finnas grovsoprum eller med jämna mellanrum en container för grovsopor. Bor du i villa får du själv transportera bort ditt grovavfall till återvinningscentralen.

Grovavfall är sådant som är för stort eller väger för mycket för att kunna läggas i ett vanligt avfallskärl. En hel del av grovavfallet kan återanvändas eller återvinnas. Hela möbler och annat användbart kan du lämna till valfri hjälporganisation eller second hand-butik.

Exempel på grovavfall

  • Trasiga möbler
  • Gamla cyklar
  • Stora leksaker
  • Trädgårdsavfall
  • Julgranar
  • Mindre mängder spillvirke och annat träavfall
  • Metallskrot

Byggavfall, alltså det avfall som uppstår när du bygger om eller renoverar ett hus, räknas inte som grovavfall.

Olika för villor och flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus ska det finnas ett rum för grovsopor. Alternativet är att fastighetsägaren ställer upp en container med jämna mellanrum. Hör med din fastighetsägare hur det är ordnat i just ditt hus.

Bor du i villa, radhus eller fritidshus transporterar du själv bort ditt grovavfall till en återvinningscentral.

Sluttömning av slambrunn

Det är du som fastighetsägare som ska se till att ordna med sluttömning av din gamla avloppsbrunn efter att din spillvattenledning blivit påkopplad på det kommunala ledningsnätet. Exempel på avloppsbrunn kan vara slamavskiljare, fördelningsbrunn eller sluten tank. I dokumentet Sluttömning av slambrunn kan du läsa mer om hur du gör.

Här kan du lämna grovavfall

Allt grovavfall kan du lämna på Återvinningscentralen Skene skog. Vissa fraktioner av grovavfall går också bra att lämna till den mobila återvinningscentral som besöker de flesta orterna i Marks kommun mellan två till fyra gånger per år. Grovavfallet som lämnas ska vara sorterat. Läs mer om det under Återvinningscentral 

  • Bildäck bör i första hand lämnas till inköpsstället. Det finns även en mottagningsdepå för däck, med och utan fälg, vid Skene Skog.
  • Asbest är farligt avfall och ska hanteras på särskilt sätt. Mer information om hur farligt avfall ska hanteras.

Publicerad av: Marks kommun