Grovavfall

Senast uppdaterad den 27 april 2018

Till grovavfall räknas sådant avfall som är stort och skrymmande.

Det här är grovavfall:

  • Restavfall: porslin, stoppade möbler gips, spegelglas och isolering.
  • Brännbart avfall: plast (som inte är förpackning), gummi, böcker med hård pärm och papper.
  • Trämaterial: brädor, trämöbler, pall och emballageträ.
  • Metall: verktyg, takplåt, cyklar, diskbänkar och aluminiumkastruller.
  • Trädgårdsavfall: ris och kvistar.
  • Fyllnadsmassor: sten, grus, betong och tegel.

Här kan du lämna grovavfall

Grovavfall kan du lämna på Återvinningscentralen vid Skene skog eller till
grovsopsturen som besöker de flesta orterna i Marks kommun fyra gånger
per år (se mer info under Dokument nedan). Grovavfallet som lämnas ska vara sorterat. 

  • Trädgårdsavfall lämnas på Skene skogs återvinningscentral eller grovsopsturen men då gäller max en släpkärra per grovsopstur och abonnent.
  • Bildäck bör i första hand lämnas till inköpsstället. Det finns även en mottagningsdepå för däck, med och utan fälg, vid Skene Skog.
  • Asbest är farligt avfall och ska hanteras på särskilt sätt. Mer information om hur farligt avfall ska hanteras.

Gratis för hushåll

Det är kostnadsfritt att lämna på Skene Skog för alla hushåll. Detsamma gäller för de verksamheter som har ett renhållningsabonnemang hos kommunen. För övriga verksamheter som inte betalar renhållningstaxa i kommunen tas en avgift ut om 100 kr per gång. Fordonet som används vid besöket får ha en maximal vikt på 3,5 ton och en maximal längd på 10 m (gäller alla besökare).
Läs mer om Renhållningstaxan 2017.

Publicerad av: Marks kommun