Kläder och textil

Senast uppdaterad den 2 maj 2018

Produktion av kläder och textil har en stor miljöpåverkan. Det allra bästa är därför att lämna in helt och rent till någon secondhandaffär eller annan återvinningsorganisation om man inte själv vill sälja eller har någon att skänka kläderna till.

För de kläder/textiler som är trasiga har Mark i dagsläget inte någon separat insamling i kommunal regi, utan hänvisar till att slänga i den vanliga restavfallspåsen. För större mängder kan det slängas i containern för brännbart på återvinningscentralen Skene Skog. I vissa klädbutiker finns dock möjlighet att lämna in rena men uttjänta textilier för materialåtervinning.

Publicerad av: Marks kommun