Kläder och textil

Senast uppdaterad den 9 februari 2023

Produktion av kläder och textil har en stor miljöpåverkan. Det allra bästa är därför att lämna in helt och rent till någon secondhandaffär eller annan återvinningsorganisation om man inte själv vill sälja eller har någon att skänka kläderna till.

För de kläder/textiler som är trasiga har Marks i dagsläget inte någon separat insamling i kommunal regi, utan hänvisar till att slänga i den vanliga restavfallspåsen. För större mängder kan det slängas i containern för brännbart på återvinningscentralen Skene Skog. 

För dig som vill veta mer

Det viktigaste vi kan göra är att ta hand om våra kläder och använda dem så länge det går. Men när de till sist blir ett avfall är viktigt att ta tillvara materialet så mycket som det går.

Textilier har varit mycket svåra att på riktigt återvinna, så att de blir till råvara till nya textilier.  Idag är andelen textilavfall som materialåtervinns mindre än en procent i Sverige, och återvinns främst till trasor. Av det textilavfall som exporteras från Sverige används nära 20 procent som råvara i nya produkter som kompositmaterial, isolering och stoppning i till exempel bilstolar. Här kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida.

De senaste åren har dock återvinningen tagit stora kliv. Enligt EUs avfallsdirektiv ska kläder samlas in separat från 1 januari 2025 och i den svenska regeringen utreds just nu ett eventuellt producentansvar för textil. Det innebär att man utreder vem som ska sköta insamlingen och vem som ska bekosta den. 

Vad händer i Mark?

Vi följer vad som händer i dessa frågor och klart är att någon form av insamlingsmöjlighet kommer inom de närmaste åren. Gläldjande kan vi se att det slängs lite mindre textil i restavfallet i Marks kommun jämfört med övriga Sverige. I de senaste plockanalyserna låg det strax över 2 % (viktprocent) textil i restavfallspåsen, jämfört med över 3,5 % för snitten i övriga Sverige.

Publicerad av: Marks kommun