Metallförpackningar

Senast uppdaterad den 21 december 2021

Förpackningar av metall som konservburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie och aluminiumformar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning.

Så här sorterar du metallförpackningar

  • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det.
  • Böj in vassa lock på konservburken.
  • Tryck ihop de förpackningar som går att trycka ihop.
  • Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. 
  • Pantburkar lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem.

I behållarna för återvinning av metall ska du inte lägga

  • Burkar med färg- och limrester är farligt avfall och lämnas till återvinningscentralen Skene skog eller miljöbilen.
  • Strykjärn, husgeråd och andra metallföremål lämnas till återvinningscentralen eller grovsopsturen.

Här kan du lämna dina förpackningar av metall

  • Lämna dina förpackningar av metall vid en återvinningsstation för förpackningar av metall.
  • Om du bor i lägenhet kanske fastighetsägaren har ordnat insamling av förpackningar i fastigheten.

Vad händer metallförpackningarna?

Återvunna konservburkar blir nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar. Återvinna metaller sparar mycket energi. Framställningen av nya metaller vid tillverkningen från nybruten malm kräver enorma mängder energi. Metaller går att återanvända oändligt många gånger så det dumt att bara kasta dem. Lämnas de in för återvinningen kan de ersätta de nyframställda metallerna som kräver så mycket energi.

Viste du att om du återvinner en metallburk så sparar det in energi som räcker till 7 timmars tv-tittande.

Publicerad av: Marks kommun