Taggtråd

Senast uppdaterad den 22 juni 2021

Taggtråd används allt mer sällan till stängsel för våra djur. Tyvärr har det resulterat i att man kan finna en del taggtråd ute i vår natur. Vilket i sin tur kan medföra skada för djur och oss människor när vi vistas i naturen

Taggtråd som inte längre används ska tas omhand som ett avfall. Taggtråd kan lämnas till Skene skog, Marks kommuns avfallsanläggning. Det går även att kontakta företag som tar emot skrot och metall.

Marks kommun uppmanar alla till att hjälpas åt att få bort taggtråden i naturen så att vi alla, både människor och djur, kan vistas i vår natur utan risk för skada.

Publicerad av: Marks kommun