Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Bilen

Senast uppdaterad den 18 december 2017

Det finns många bra tips om hur vi kan vårda bilen och samtidigt spara både miljön och ekonomin.

Kör bilen med miljöbränsle

I Marks kommun kan man tanka etanol bland annat på JET och Paroy i Skene, Uno-X i Hyssna och OK/Q8 i Kinna. 

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan.  Bor du inom vattenskyddsområde kan det vara förbjudet att använda avfettningsmedel vid biltvätt. Kontakta miljöenheten för mer information, ring kommunens växel så kopplar de dig rätt. 

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar i Marks kommun. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Tvättvattnet är förorenat 

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men alla miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet går inte att rena bort. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter.

Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten.

Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Publicerad av: Marks kommun