Buller

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021

Ljud finns i princip ständigt i vår omgivning. Sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande kallas för buller.

Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person. Buller kan komma från till exempel fläktar, trafik, restauranger, aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan bullerstörningar ge upphov till koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Buller kan även ge upphov till hörselskador som tinnitus.

Socialstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket har mycket information om buller på sina hemsidor - länkar finns nedan.

Publicerad av: Marks kommun