Häckar och buskage

Senast uppdaterad den 26 september 2023

Med några enkla åtgärder kan du undvika att buskar och träd på din tomt skymmer sikten i trafiken.

För att behålla en bra sikt är det bra om du redan vid planteringen planerar för växtens utveckling några år framåt. Växter brer ut sig olika mycket beroende på växtart, växtzon, jordens beskaffenhet och skötsel. På plantskolor kan du få tips om växter som passar din trädgård både klimat- och funktionsmässigt.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten rekommenderas att vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt varje håll.

Detta gäller också om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg. Då räcker det med minst 5 meter.

Häckar, buskar och träd ska växa inom din egen tomt

Häck och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara:

  • minst 2,3 meter över gångbana
  • minst 2,7 meter över cykelväg
  • minst 4,6 meter över körbana

Mer information hittar du i foldern Klipp häcken, längst ner på sidan.

Lämna ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen

Ditt trädgårdsavfall kan du lämna till återvinningscentralen. Till 18 av kommunens orter kommer också en mobil återvinningscentral. Du hittar öppettider, schema och mer information via länkarna nedan.

Återvinningscentral

Mobil återvinningscentral

Publicerad av: Marks kommun