Nedskräpning

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Alla kan plocka och hålla undan skräp i vår omgivning - det är egentligen det miljöproblem som vi alla kan göra något åt, på ett enkelt sätt.

Skräpplockardagarna

Marks kommun deltar i den årligt återkommande kampanjen kallad Skräpplockardagarna. Kampanjens syfte är både att städa, och att uppmärksamma att nedskräpning är ett problem. Arrangör är stiftelsen Håll Sverige Rent.

Skräp och nedskräpning

Nedskräpning kan handla om dumpade soppåsar, möbler, skrotbilar med mera, men även mindre föremål som cigarettfimpar. Att slänga sitt avfall i naturen, istället för att lämna in det till återvinning, innebär en olägenhet för människors hälsa och miljön och är dessutom en onödig kostnad för antingen den markägare som drabbas eller för kommunen.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. Detta gäller såväl ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Klagomål på nedskräpning

  • Om nedskräpningen skett i naturen - Kontakta fastighetsägaren!
  • Om nedskräpningen skett på kommunal mark eller på kommunala anläggningar – Gör en felanmälan till kommunens fastighetsenhet.
  • Om nedskräpningen skett på en privat tomt eller i en trädgård - Kontakta kommunens Byggenhet.
  • Om nedskräpningen skett kring en återvinningsstation – Kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
  • Om skräpet innehåller miljöfarliga ämnen såsom tunnor med olja, kemikalier eller liknande – Kontakta kommunens Miljöenhet.

 

Publicerad av: Marks kommun