Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Nedskräpning

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Alla kan plocka och hålla undan skräp i vår omgivning - det är egentligen det miljöproblem som vi alla kan göra något åt, på ett enkelt sätt.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren i första hand. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till bygg- eller miljöenheten - se kontaktuppgifter nedan.

Nedskräpning kring återvinningsstation anmäls i första hand till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

 

Publicerad av: Marks kommun