Radon

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är inandningsbara radioaktiva partiklar.

Var finns radon?

Radon finns överallt: i mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder och arbetsplatser är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan även komma ifrån byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet.

Publicerad av: Marks kommun