Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Radon

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är inandningsbara radioaktiva partiklar.

Var finns radon?

Radon finns överallt: i mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder och arbetsplatser är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan även komma ifrån byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet.

Publicerad av: Marks kommun