Djur vid sjön

Senast uppdaterad den 9 januari 2016

Djur och människor lockas ofta till samma platser utmed stränderna. Där det finns människor finns det ofta mat för exempelvis änder och råttor och där vi badar finns ofta bryggor och gräsytor som kanadagäss tycker om att äta och vara på.

Där det finns fåglar bildas även fågelbajs, som kan förorena badvattnet och göra det skräpigt på bryggor och gräsmattor.

Avskjutning av fåglar fungerar för stunden, men eftersom det är miljön i stort som tilltalar fåglarna, så brukar de fort återkomma. Kanadagås får jagas i Västra Götaland mellan den 11 augusti och 31 december. Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar olägenhet, jagas året runt. För att få jaga djur inom tätbebyggt område krävs tillstånd från polisen.

Publicerad av: Marks kommun