Sniglar

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

"Mördarsnigeln" är egentligen en spansk skogssnigel som kom till Sverige 1975. I Norden finns det 22 snigelarter, 12 av dem är införda av människan.

Sniglarna som har fortplantat sig under året övervintrar inte utan dör i oktober månad. Det är ungdjuren som gräver ner sig i marken cirka 10-20 centimeter och övervintrar. Det finns inga bevis på att äggen kan övervintra.

 • Vid fyra plusgrader kommer sniglarna upp till ytan.
 • Sniglarna är hermafroditer men de söker ändå en partner.
 • En individ kan producera cirka 400 ägg under sin livstid.
 • Var rädd om skalbaggarna de äter äggen!
 • Den spanska skogssnigeln kan hybridisera sig med våran skogssnigel. Hybriderna är gråbrunfärgade.
 • Snigeln är beroende av fuktiga miljöer.

Förebygg spridningen av spansk skogssnigel

 • Undvik att ta in jord och växter till din trädgård från områden där du vet att det finns sniglar.
 • Skölj eller tvätta av växten, alternativt sätt den i karantän.
 • Odla upp egna växter från frön.
 • Köp endast jord som är paketerade i täta säckar.
 • Dumpa inte trädgårdsavfall i naturen.

Gör trädgården oattraktiv för snigeln

 • Öppna upp trädgården och skapa solexponerade ytor.
 • Håll gräset kortklippt och ta bort klippet. Rensa bort ogräs, speciellt maskrosorna som den gillar.
 • Ta bort svamp och fallfrukt.
 • Kratta bort löv och ta bort andra föremål som den kan gömma sig under.
 • Undvik kvällsvattning, vattna hellre på morgonen.
 • Bind upp krypande växter (snigelgömsle).
 • Undvik täckodling, eftersom sniglarna trivs där det är fuktigt.
 • Kompostera endast i slutna varmkomposter. De är för varma för att snigeln ska trivas.
 • Sniglarna får ökad aptit av bland annat sallad och tagetes. Minskad aptit får de av ärtväxter. Primula äter de inte alls.

Bekämpa sniglarna

Det finns flera olika metoder för att bekämpa sniglarna. Ett tips är att ge sig ut när det är mörkt med ficklampa för att skaffa sig en överblick över trädgården och var sniglarna trivs bäst. Avlivning med halshuggning (0,5 centimeter från huvudet) med till exempel en spade är den mest skonsamma avlivningsmetoden. Salt är inte att rekommendera.

För mer information och bekämpning av sniglarna se länkar till höger.

Vad gör jag med de döda sniglarna?

Det bästa är att gräva ner sniglarna. Men i Marks kommun kan du som har sophämtning varannan vecka även lägga dem i den svarta påsen. Om man låter de döda sniglarna ligga kvar på marken så kan de fungera som lockbete - positivt om man vill veta var de samlas, negativt om de lockar till sig grannens sniglar.

Publicerad av: Marks kommun