Bredband

Senast uppdaterad den 24 april 2023

Mark står inför en bredbandsutbyggnad. Kommunfullmäktige har antagit en ny bredbandsstrategi och investeringar i mångmiljonklassen kommer att göras de kommande åren.

Att bygga nya lösningar för bredband är ett led i utvecklingen av landsbygden. För utbyggnaden krävs att lokala fiberföreningar bildas. Utbyggnaden sker på fastighetsägares och företagares initiativ och engagemang.

Bor du eller har du verksamhet på Marks landsbygd ska du snarast kontakta din lokala fiberförening. Ditt och andras engagemang kommer att göra det möjligt att snabbare bygga fibernät för bredband där du bor.

Kommunen vill satsa på fiber för att:

  • Göra kommunen mer attraktiv
  • Behålla och utveckla en levande landsbygd
  • Fortsätta satsningen på näringslivet
  • Ge möjligheter till arbete hemifrån

Anmäl dig för fibernätsanslutning

Marks Energi ansvarar för kommunens befintliga fibernät och hur det ska byggas upp i framtiden.

Anmäl dig och läs mer här...

Publicerad av: Marks kommun