Bredband i Mark

Senast uppdaterad den 12 februari 2021

Som invånare i Marks kommun kan du ansluta dig till minst ett av nedanstående datanät.

  • Via telefonnätet (ADSL)
  • Andra aktörers fibernät
  • Kabel-TV-nät
  • Trådlösa anslutningar

Välj rätt nätägare

När du ansluter dig till ett nät måste du anlita en tjänsteleverantörer som använder sig av det nät dit du är ansluten. De kan svara på dina frågor om bredband på din ort och ge svar om prisuppgifter.

Fastighetsbolag och företagare

Är du fastighetsägare eller företagare kan du kontakta oss på kommunen så hjälper vi dig med just dina frågor.

Kontakta oss

Har du frågor kring bredband och kommunens stöd? Då är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller mejl. Kontaktuppgifter hittar du i längre ner på sidan. 

 

Publicerad av: Marks kommun