Bredbandsstrategi

Senast uppdaterad den 27 november 2023

Marks kommun tog i mars 2023 fram en bredbandsstrategi. Den visar vår ambition och inriktning för bredbandsutbyggnaden i Mark de närmsta åren.

I stora drag innehåller bredbandsstrategin två strategiskt viktiga frågor: bredband till landsbygden och hur Marks kommun ska hantera sitt befintliga förvaltningsnät. Utbyggnaden av fibernät ska ske på marknadsmässig grund.

Effektiva fibrer

Fibernät är en säker och effektiv teknik som möjliggör leverans av bredband nu och i framtiden.

Vi som kommun har förberett för ledningsdragning på många håll genom att lägga ner rör i samband med väg- eller VA-arbeten.

När en operatör väljer att lägga ner fibrer kommer det att ge möjlighet till hushåll och företag som är anslutna till fibernätet att få åtkomst till 100 Mbit/s i bredbandshastighet.

Med fibernät på landsbygden kan fler företag utvecklas i kommunen och fler kan lockas att flytta in till Mark.

Vägen framåt

Marks kommun utreder i dagsläget möjligheterna till att låta fler få nytta av den infrastruktur som kommunen har för sin egen verksamhet, utifrån beslut i kommunfullmäktige 2023-03-23.

Vad kommunen har gjort och gör i bredbandsfrågan är att underlätta och fördela ekonomiska resurser till aktörerna på marknaden och nu även bistå dem som vill starta fiberföreningar.

Fjärrvärme ett steg på vägen

Kommunens fjärrvärmebolag har i flera år lagt tomma rör för fiber i samband med sin fjärrvärmeutbyggnad.

Om du vill ha bredband via fiber i ditt område och om du bor i närheten av fjärrvärmesystemet så rekommenderar vi att du går med i, eller bildar en fiberförening.

 

Publicerad av: Marks kommun