Mark kraftvärme Stadsnät

Senast uppdaterad den 27 april 2018

Våren 2014 beslöt kommunen att vårt kommunala bolag Mark Kraftvärme ska utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation.

Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar.

Mark kraftvärme Stadsnät bygger just nu ut fibernätet i Mark för fullt. 

Anmäl dig och läs mer här

Publicerad av: Marks kommun