Mark kraftvärme Stadsnät

Senast uppdaterad den 12 april 2022

Våren 2014 beslöt kommunen att vårt kommunala bolag Marks Energi ska utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation.

Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar.

Marks Energi bygger just nu ut fibernätet i Mark för fullt. 

Anmäl dig och läs mer här

Publicerad av: Marks kommun