Avgifter för bygglovs- och anmälningsärenden

Senast uppdaterad den 17 december 2019

När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.

Utstakning kan utföras av kommunen eller av annan behörig person, och kan exempelvis komma att krävas vid placering nära tomtgräns. Grannehörande krävs om åtgärden är en avvikelse från detaljplan, eller om man bedömer att åtgärden kan vara en olägenhet för någon. Avgiften för grannehörande är 1800 – 5600 kr, beroende på hur många grannar som behöver höras.

Exempel på avgifter i bygglovs- och anmälningsärenden

Priserna som vi presenterar här är exempel baserade på de vanligaste typerna av lov- och anmälansärenden. Om priset för det du planerar att göra inte finns med, kontakta oss för offert. Fullständig taxa finns att ladda ner längre ner på sidan.

Tabell 1. Priserna avser avgift för bygglov, startbesked samt slutbesked

Typ av projekt Avgift
Villa/fritidshus, 50-129 kvm, inom detaljplan 21466:- *
Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 34366:- *
Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 29206:- *
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, inom detaljplan 26832:- *
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 39732:- *
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 34572:- *
Villa, 200-299 kvm, inom detaljplan 32198:- *
Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 45098:- *
Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 39938:- *
Tillbyggnad (även uterum), 16-49 kvm 9 907:- *
Inglasning av uteplats 3 354:- *
Komplementbyggnad, max 49 kvm 16099:- *
Attefall-tillbyggnad, max 15 kvm 3 870:- *
 Attefall-komplementbyggnad enkel, max 25 kvm 3 870:- *
 Attefall-komplementbyggnad bostad, max 25 kvm 5 676:- *
Inredande av ytterligare en bostad 5 676:- *
Ändring av bärande konstruktion, okomplicerad 3 870:- *
Ändring av bärande konstruktion, komplicerad 7 224:- *
Installation av eldstad 3 870:- *
Förhandsbesked (1 byggrätt), utan kommunalt VA 12900:-*
Förhandsbesked (1 byggrätt), med kommunalt VA 7 740:- *

* Avgiften gäller inte vid byggnation inom kulturmiljö, vid avvikelse mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tabell 2. Priserna avser nybyggnadskarta

Typ av projekt Avgift
Villa, inom detaljplan 7 740:-
Villa, utanför detaljplan timdebitering


Timdebitering: 955 kr/tim

Tabell 3. Priserna avser avgift för utstakning (fyra punkter)

Typ av projekt Avgift
Villa, 199 kvm 9 288:-
Komplementbyggnad, 15-199 kvm 3 612:-
Tillbyggnad, 15-199 kvm 2 580:-
Grovutstakning 0,5*utstakningsavgift

 

Grannehörande

 Avgift
1-5 grannar 2 064:-
6-9 grannar 3 096:-
10 > grannar 6 192:-

 

Marklov  Avgift
Tidsersättning 955 :- Minst 955:-

 

Rivningslov Avgift
Rivningslov för mindre än 250 kvm 5 160:-

 

Så har beräkningarna gjorts

Klicka här för att ladda ner en fil som visar beräkningar för ovanstående avgifter.

Länk till beräkningshjälp för sanktionsavgifter:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/

Publicerad av: Marks kommun