Avgifter för strandskyddsärenden

Senast uppdaterad den 20 januari 2021

• För dispensprövningen tas en avgift ut på 8448 kr. Om ansökan avslås tas samma avgift ut.
• Om dispensansökan återkallas tas en timtaxa ut för nedlagt arbete. Den är från och med 2020,1056 kr per timme. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.
• Om förlängning av dispens söks, tas en avgift ut som motsvarar 50 % av dispensavgiften. Alltså 4224 kr.

Publicerad av: Marks kommun