Bygglov

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Det är flera steg på vägen från att du funderar på ett byggprojekt till att du har fått bygglov. Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen, klicka på dem eller i menyn för att få den information du behöver.

Förberedelser

Funderar du på att påbörja ett byggprojekt? Vi ger dig information och råd.

För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi vissa krav på handlingarna du lämnar in. De ska vara fackmässiga och ritade på ett korrekt sätt. Det kallas ritteknik och är en gemensam standard för hur ritningar ska ritas. Som stöd till dig som aldrig tidigare ritat bygglovshandlingar har vi tagit fram ett informationsblad.

Informationsbladet hittar du här

Ansök om bygglov

Det är en stor fördel om dina ansökningshandlingar är fullständiga. Då går behandlingen av din ansökan snabbare.

Vår granskning

När din fullständiga ansökan har kommit in granskas den utifrån gällande bestämmelser.

Beslut

Efter granskning och eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Startbesked

Du får inte börja bygga förrän du fått ett startbesked.

Arbetsplatsbesök

Efter att byggprojektet varit igång ett tag besöker en av våra byggnadsinspektörer byggarbetsplatsen.

Slutsamråd

Slutsamrådet hålls på byggplatsen när byggprojektet är avslutat.

Slutbesked

För att du ska få flytta in eller börja använda din byggnad måste du först ha fått ett slutbesked.

Publicerad av: Marks kommun