Bygglov

Senast uppdaterad den 11 januari 2017

Det är flera steg på vägen från att du funderar på ett byggprojekt till att du har fått bygglov. Här ser du de olika stegen i bygglovsprocessen, klicka på dem eller i menyn för att få den information du behöver.

Förberedelser

Funderar du på att påbörja ett byggprojekt? Vi ger dig information och råd.

Ansök om bygglov

Det är en stor fördel om dina ansökningshandlingar är fullständiga. Då går behandlingen av din ansökan snabbare.

Vår granskning

När din fullständiga ansökan har kommit in granskas den utifrån gällande bestämmelser.

Beslut

Efter granskning och eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Startbesked

Du får inte börja bygga förrän du fått ett startbesked.

Arbetsplatsbesök

Efter att byggprojektet varit igång ett tag besöker en av våra byggnadsinspektörer byggarbetsplatsen.

Slutsamråd

Slutsamrådet hålls på byggplatsen när byggprojektet är avslutat.

Slutbesked

För att du ska få flytta in eller börja använda din byggnad måste du först ha fått ett slutbesked.

Bygglovsguiden

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra.

Om du skapar ett konto kan du också fylla i din ansökningsblankett i Bygglovsguiden med stöd av interaktiva hjälpfunktioner. När du är klar skriver du ut blanketten och skickar den till oss tillsammans med övriga handlingar.    

Bygglovsguiden hittar du här

Publicerad av: Marks kommun