Hur lång tid tar det?

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Alla ärenden är olika och det är därför svårt att säga hur lång tid det tar att få besked om bygglov. Ibland kan vi behöva skicka ut remisser, göra platsbesök eller kontakta grannar och då tar det lite längre tid innan vi kan ge dig besked. Normal handläggningstid är 7-10 veckor.

Det är först när fackmässigt ritade och kompletta ansökningshandlingar lämnats in som handläggningstiden kan påbörjas, var därför noga med att skicka in en komplett ansökan.

Från det att ansökan är fullständig ska vi fatta beslut inom tio veckor. Tiden kan i vissa fall förlängas ytterligare tio veckor.

Många söker bygglov inför sommaren

Inför sommaren strömmar bygglovsansökningarna in. Har du planerat för ett byggprojekt under semestern är det därför bra om du är ute i extra god tid.

Publicerad av: Marks kommun