Kostnad för bygglov

Senast uppdaterad den 21 december 2017

När du söker bygglov eller gör en anmälan utgår en avgift för det arbete som lagts ner på handläggningen av ärendet. Avgift för nybyggnadskarta, utstakning och grannehörande kan tillkomma utöver avgiften för bygglov.

Utstakning kan utföras av kommunen eller av annan behörig person, och kan exempelvis komma att krävas vid placering nära tomtgräns. Grannehörande krävs om åtgärden är en avvikelse från detaljplan, eller om man bedömer att åtgärden kan vara en olägenhet för någon. Avgiften för grannehörande är 1800 – 5600 kr, beroende på hur många grannar som behöver höras.

Exempel på avgifter i bygglovs- och anmälningsärenden

Priserna som vi presenterar här är exempel baserade på de vanligaste typerna av lov- och anmälansärenden. Om priset för det du planerar att göra inte finns med, kontakta oss för offert. Fullständig taxa finns att ladda ner längre ner på sidan.

Tabell 1. Priserna avser avgift för bygglov, startbesked samt slutbesked

Typ av projekt Avgift
Villa/fritidshus, 50-129 kvm, inom detaljplan 20883:- *
Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 33433:- *
Villa/fritidshus, 50-129 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 28413:- *
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, inom detaljplan 26104:- *
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 38654:- *
Villa/fritidshus, 130-199 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 33634:- *
Villa, 200-299 kvm, inom detaljplan 31325:- *
Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, utan kommunalt VA 43875:- *
Villa, 200-299 kvm, utanför detaljplan med lokaliseringsprövning, med kommunalt VA 38855:- *
Tillbyggnad (även uterum), 16-49 kvm 9 638:- *
Inglasning av uteplats 3 263:- *
Komplementbyggnad, max 49 kvm 15 662:- *
Attefall-tillbyggnad, max 15 kvm 3 765:- *
 Attefall-komplementbyggnad enkel, max 25 kvm 3 765:- *
 Attefall-komplementbyggnad bostad, max 25 kvm 5 522:- *
Inredande av ytterligare en bostad 5 522:- *
Ändring av bärande konstruktion, okomplicerad 3 765:- *
Ändring av bärande konstruktion, komplicerad 7 028:- *
Installation av eldstad 3 765:- *
Förhandsbesked (1 byggrätt), utan kommunalt VA 12550:-*
Förhandsbesked (1 byggrätt), med kommunalt VA 7 530:- *

* Avgiften gäller inte vid byggnation inom kulturmiljö, vid avvikelse mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tabell 2. Priserna avser nybyggnadskarta

Typ av projekt Avgift
Villa, inom detaljplan 7 530:-
Villa, utanför detaljplan timdebitering


Timdebitering: 930 kr/tim

Tabell 3. Priserna avser avgift för utstakning (fyra punkter)

Typ av projekt Avgift
Villa, 199 kvm 9 036:-
Komplementbyggnad, 15-199 kvm 3 514:-
Tillbyggnad, 15-199 kvm 2 510:-
Grovutstakning 0,5*utstakningsavgift

 

Grannehörande

 Avgift
1-5 grannar 2 008:-
6-9 grannar 3 012:-
10 > grannar 6 024:-

 

Marklov  Avgift
Tidsersättning 930 :- Minst 930:-

 

Rivningslov Avgift
Rivningslov för mindre än 250 kvm 5 020:-

 

Så har beräkningarna gjorts

Klicka här för att ladda ner en fil som visar beräkningar för ovanstående avgifter.

Publicerad av: Marks kommun