Arbetsplatsbesök

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Vid det tekniska samrådet bestäms om och i vilka skeden av projektet som arbetsplatsbesök av en byggnadsinspektör krävs. Boka tid för arbetsplatsbesök i god tid innan det ska äga rum.

Oftast behövs bara ett arbetsplatsbesök och ibland behövs inget alls. Kontrollansvarig ska närvara vid besöket och följande kontrolleras:

  • Att kontrollplan och bygglov följs
  • Att kontrollansvarig närvarar vid bygget
  • Att gällande byggregler följs

Vid arbetsplatsbesöket skrivs ett protokoll som skickas till byggherre och kontrollansvarig.

Om brister upptäcks

Om allvarliga avvikelser framkommer vid besöket genomförs ett samråd för att diskutera åtgärder, exempelvis att kontrollplanen behöver justeras.

 

Publicerad av: Marks kommun