Arbetsplatsbesök

Senast uppdaterad den 12 juni 2016

Vid det tekniska samrådet bestäms om och i vilka skeden av projektet som arbetsplatsbesök av en byggnadsinspektör krävs. Boka tid för arbetsplatsbesök i god tid innan det ska äga rum.

Oftast behövs bara ett arbetsplatsbesök och ibland behövs inget alls. Kontrollansvarig ska närvara vid besöket och följande kontrolleras:

  • Att kontrollplan och bygglov följs
  • Att kontrollansvarig närvarar vid bygget
  • Att gällande byggregler följs

Vid arbetsplatsbesöket skrivs ett protokoll som delges byggherre och kontrollansvarig.

Om brister upptäcks

Om allvarliga avvikelser framkommer vid besöket genomförs ett samråd för att diskutera åtgärder, exempelvis att kontrollplanen behöver justeras.

Bygglovsguiden - för dig som vill veta mer

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. 

Bygglovsguiden hittar du här

Publicerad av: Marks kommun