Detta kräver bygglov

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Nedan finns bygglovspliktiga byggprojekt listade. Är du osäker på vad som gäller för det du tänker göra är du välkommen att kontakta oss. Mer information finns även i Bygglovsguiden.  

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad, om den är större än 15 kvadratmeter inom detaljplan
 • Väsentligt ändrad användning
 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri
 • Rivning inom detaljplan

Du kan behöva bygglov för:

 • Altaner och uteplatser
 • Fasadändringar, till exempel ommålning eller byte av fasadmaterial
 • Murar och plank
 • Skyltar
 • Solfångare på hus inom detaljplan, beroende på storlek och placering

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • Fasta cisterner
 • Upplag, materialgårdar
 • Radio- och telemaster, med undantag för mindre mast avsedd för en- och tvåbostadshus
 • Vindkraftverk
 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus

Publicerad av: Marks kommun