Detta kräver bygglov

Senast uppdaterad den 16 juni 2016

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Nedan finns bygglovspliktiga byggprojekt listade. Är du osäker på vad som gäller för det du tänker göra är du välkommen att kontakta oss. Mer information finns även i Bygglovsguiden.  

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad, om den är större än 15 kvadratmeter inom detaljplan
 • Väsentligt ändrad användning
 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri
 • Rivning inom detaljplan

Du kan behöva bygglov för:

 • Altaner och uteplatser
 • Fasadändringar, till exempel ommålning eller byte av fasadmaterial
 • Murar och plank
 • Skyltar
 • Solfångare på hus inom detaljplan, beroende på storlek och placering

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:

 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • Fasta cisterner
 • Upplag, materialgårdar
 • Radio- och telemaster, med undantag för mindre mast avsedd för en- och tvåbostadshus
 • Vindkraftverk
 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus

Bygglovsguiden

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra.

Om du skapar ett konto kan du också fylla i din ansökningsblankett i Bygglovsguiden med stöd av interaktiva hjälpfunktioner. När du är klar skriver du ut blanketten och skickar den till oss tillsammans med övriga handlingar.   

Bygglovsguiden hittar du här

Publicerad av: Marks kommun