Detta kräver inte bygglov

Senast uppdaterad den 13 juni 2016

Om du bor i en- eller tvåbostadshus får du göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter dock att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Tänk på att du kan behöva göra en anmälan även om du inte behöver söka bygglov.

I Bygglovsguiden kan du läsa mer om vad som gäller för ditt byggprojekt. Klicka på nedanstående länkar för att komma vidare till bygglovsguiden.

Altaner och uteplatser

Friggebodar

Pooler

Skärmtak

Solfångare

Staket, plank och murar

Två takkupor

Tänk på att även om åtgärden inte kräver bygglov så kan det krävas strandskyddsdispens.

Ibland krävs anmälan

Även om inte bygglov krävs kan du ibland behöva göra en anmälan. Det gäller till exempel för attefallshus, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus. Det gäller också för installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordning för ventilation och vatten- och avlopp. Läs mer om anmälan i menyn. 

Om du bor på landsbygden

Om du bor utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse finns det ytterligare undantag från bygglovsplikten. Då kan du bland annat bygga ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov eller jämförlig näring. Även mindre tillbyggnader och mindre komplementbyggnader är bygglovsbefriade. Kontakta oss för en bedömning av vad som anses vara sammanhållen bebyggelse.

Bygglovsguiden - för dig som vill veta mer

Bygglovsguiden fungerar som ett uppslagsverk där du kan söka och hitta förklaringar till i stort sett allt som har med bygglovsfrågor att göra. 

Bygglovsguiden hittar du här

 

 

Publicerad av: Marks kommun