Slutsamråd

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

Om ett tekniskt samråd tidigare ägt rum hålls i de flesta fall ett slutsamråd när byggprojektet är avslutat men innan byggnaden tagits i bruk. Slutsamrådet hålls normalt på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Slutsamrådet ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Publicerad av: Marks kommun