Kart- och mättjänster

Senast uppdaterad den 5 november 2021

Vi kan hjälpa dig med rätt karta när du ska söka bygglov.

På plan- och byggnadsnämndens expedition kan du beställa utstakning och lägeskontroll efter det att du har fått bygglov. Vid utstakning är det hushörnen som sätts ut och vid lägeskontroll mäts hus/grundplatta in. Lägeskontroll bör ske så tidigt som möjligt.

Nybyggnadskarta och enkel bygglovskarta för bygglov

Kartorna kan beställas av plan- och byggnadsnämndens kart- och mätingenjör.
Nybyggnadskarta tar ca 6 veckor.
Enkel bygglovskarta tar ca 1 vecka.

Primärkarta

En primärkarta kan beställas av kart- och mätningsingenjör. 

Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har det övergripande ansvaret för fastighetsbildning och handlägger alla ärenden som rör fastighetsgränser. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se/

Publicerad av: Marks kommun