Kungörelser

Senast uppdaterad den 16 november 2018

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Sätila 5:25 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad enbostadshus

PBN 2018-677 231

Örby 5:60 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2018-543 231

Karlshed 1:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad carport med förråd samt anläggande av parkeringsplats

PBN 2018-623 235

Aratorp 2:31 - Bygglov för tillbyggnad enbostadshus

PBN 2018-542 231

Gasellen 1 - Rivningslov och demontering av drivmedelsanläggning

PBN 2018-679 232

Bonared 1:77 - Bygglov och startbesked transformatorstation

PBN 2018-715 233

Bilen 7- Bygglov tillbyggnad industribyggnad

PBN 2018-556 232

Loftsgården 4:6 – Tillbyggnad av idrottshall

PBN 2018-444 237

Smälteryd 2:10 – Förhandsbesked för ett enbostadshus

PBN 2018-220 216

Håkankila 1:8 – Förhandsbesked för tre enbostadshus

PBN 2018-576 216

Ussbo 1:4 – Förhandsbesked för ett enbostadshus

PBN 2018-510 216

Örby 5:110 - Bygglov och startbesked nybyggnad garage

PBN 2018-579 235

Hultet 4:18 - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

PBN 2018-416 231

Assberg 3:33 - Bygglov för nybyggad enbostadshus

PBN 2018-651 231

Bilen 4 - Bygglov och startbesked tillbyggnad affärshus

PBN 2018-685 232

Trantorp 1:6 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2018-649 233

Skene 72:3 - Bygglov tillbyggnad industribyggnad

PBN 2018-557 232

Velingstorp 7:29 - Nybyggnad enbostadshus

PBN 2018-626 231

Mullskår 1:52- Uppförande skyltanordning affärshus

PBN 2018-688 2391

Fritsla 26:1- Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från pastorsexpedition till förskola t.o.m 2023-12-31

PBN 2018-537 237

Skeden 1- Tillbyggnad flerbostadshus

PBN 2018-303 226

Istops-Lundagården 2:5 och 2:1 - Rivning, samt nybyggnad stationsbyggnad för eldistribution

PBN 2018-613 233

Aratorp 7:6 – Tillbyggnad av ett flerbostadshus (glasveranda)

PBN 2018-445 231

Öresten 6:8 – Nybyggnad av komplementbyggnad

PBN 2018-401 235

Ubbhult 1:53 – Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2018-608 216

Ubbhult 2:2 – Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus

PBN 2018-414 216

Sätila-Bua 1:12 – Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2018-610 216

Fritsla 3:50 – Tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2018-323 231

Örby 8:7 – Nybyggnad av häststall och karantänstall

PBN 2018-323 231

Fotskäl 4:1 - Nybyggnad nätstation

PBN 2018-631 233

Höga 2:1 - Nybyggnad nätstation

PBN 2018-629 233

Lekvad 17:1 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2018-590 233

Lekvad 18:1 (Hulten) - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2018-497591 233

Kinnasten 1:128 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2018-497 231

Ekeliden 1:1- Nybyggnad fritidshus

PBN 2018-509 234

Publicerad av: Marks kommun