Kungörelser

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Karlabo 1:12 - Bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad

BYGG.2020.653

Skene-Hulta 1:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation 

BYGG 2020.533

Krok 1:67 - Bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus

BYGG.2020.638

HYSSNABACKA 9:1 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2020.480

DÄMMET 1:1 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2020.545

HJORTTORP 3:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.518

SVENNINGSRED 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.485

SÄTILA 5:53 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.512

Ubbhult 3:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

PBN 2018-577 216

Flohult 2:8 - Bygglov för nybyggnad industribyggnad

BYGG 2020.583

Stengärdet 14 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industrilokal till paddelhall

BYGG 2020.468

Ryda 2:5 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.541

Lockö 1:17 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.629

Sätila 3:30 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.602

HABY 6:22 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG 2020.531

Haby 6:3 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

BYGG.2020.530

Tostared 1:40 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG. 2020.616

Fritsla 5:66 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.421

Fritsla 3:24 - Tidbegränsat bygglov och startbesked för ändrad användning av lokal

BYGG 2020.361

Melltorp 3:3 - Rivningslov och startbesked för rivning av komplementbyggnad

BYGG.2020.660

Duvelund 1 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

BYGG 2020.625

Bredhult 1:64 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

BYGG 2020.486

VÄNNÅKRA 2:10 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.542

Örby-Skogen 1:4 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.611

Måsen 2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.407

Skene 67:1 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring av enbostadshus

BYGG.2020.529

Aratorp 3:22 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadhus

BYGG 2020.360

Kråkebacka 4:1 - Bygglov för ändring av fasad och planlösning av industribyggnad

BYGG 2020.581

Ramsjölider 2:3 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG 2020.536

Vännåkra 2:37 - Rivningslov och bygglov för nybyggnad av frititdshus

BYGG 2020.491

Örby 6:2 - Ändringslov för bygglov gällande fem flerbostadhus

PBN 2016-45 231

Krok 1:1396 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage

BYGG 2020.481

Kinnasten 1:139 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.474

Publicerad av: Marks kommun