Kungörelser

Senast uppdaterad den 17 juli 2019

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Örby 20:1 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-270 231

Håven 2:3 - Nybyggnad akvedukt

PBN 2019-361 233

Bredhult 1:9 - Nybyggnad bastustuga

PBN 2019-359 235

Örby 6:68 – Inglasning altan

PBN 2019-408 231

Aratorp 3:18 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-248 231

Brättingstorp 3:43 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-450 231

Sätila-Hägnen 3:39 – Fyllnad av tomt

PBN 2019-393 238

Assberg 3:2 – Uppsättning skyltanordning

PBN 2019-401 2391

Skephults-Borghult 1:8 – Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-399 233

Fåglaslätt 1:2 – Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-398 233

Fåglaslätt 1:2 – Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-397 233

Kinnasten 1:87 - Rivningslov, Bygglov och startbesked för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad

PBN 2019-246 235

Brudborsten 1 - Bygglov för tillbyggnad

PBN 2019-239 231

Skogshäll 2:5 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2019-49 231

Brättingstorp 3:24 - Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-368 231

Håven 2:3 - Bygglov och startbesked för nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-292 233

Törestorp 3:14 - Bygglov och startbesked för nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-247 233

Buagärde 1:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad eldistribution

PBN 2019-383 233

Örby 5:161 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2019-244 231

Bredhult 1:43 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2018-118 231

Sätila 2:99 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport samt marklov

PBN 2019-321 231

Vildkatten 1 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2019-306 231

Hajom 4:11 - Tidsbegränsat bygglov och startbesked för nybbygnad av lagringstält t.o.m 2029-05-01

PBN 2019-289 232

Brättingstorp 3:112 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2019-309 231

Skene 2:42 - Nybyggnad av ett tvåbostadshus

PBN 2019-143 231

Skene 11:5 – Nybyggnad av ett flerbostadshus

PBN 2019-338 231

Lekvad 17:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus

PBN 2018-656 216

Bårred 2:2 – Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage

PBN 2019-342 216

Istorps-Fagerhult 1:2 – Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-267 216

Skene 76:1 – Tillbyggnad av en komplementbyggnad

PBN 2019-167 231

Kinna 25:95 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

PBN 2019-380 231

Tostared S:5 - bygglov och startbesked för ett pumphus

PBN 2019-323 233

Bostebygd 1:11 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-312 233 

Bostebygd 1:6 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-310 233

Bostebygd 1:13 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-311 233 

Skene 2:1 och 2:8 - Bygglov för nybyggnad av skyltanordning

PBN 2019-382 2391

Skene-Backa 1:79 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-230 233

Håven 1:58 - Rivningslov för rivning av bassänger och komplementbyggnad

PBN 2019-65 233

Ginkalunda 6:18 - Bygglov för tillbyggnad

PBN 2018-829 232

Backagården 6-Bygglov och startbesked för fasadändring

PBN 2019-239 232

Backäckra 1:29 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage

PBN 2019-10231

Aratorp 5:67 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus med garage

PBN 2019-301 231

 

 

 

 

 

Publicerad av: Marks kommun