Kungörelser

Senast uppdaterad den 16 september 2019

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Berghem 9:5 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2019-290 231

Sätila 3:32 - Rivningslov för 3 st byggnader

PBN 2019-571 236

Gullberg 5:3 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-505 233

Öxabäcks- Abborrhult 1:13 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-498 233

Björkebo 1:9 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-500 233

Sjörgården 1:7 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-499 233

Spjutås Svedjetorpet 1:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-0507 233

Sätila 2:90 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-389 233

Björketorp 13:69 - Bygglov och startbesked för utvändig större fasadändring

PBN 2019-537 232

Loftsgården 4:6 - Bygglov och startbesked för fasadändring

PBN 2019-463 237

Bobygd 2:33 (2:8) - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage

PBN 2019-84 231

Bobygd 2:34 (2:9) - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage

PBN 2019-85 231

Övre Högshult 2:12 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus

PBN 2019-434 234

Örby 5:215 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2019-418 231

Skene 5:33 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-489 233

 Hästhoven 6 - Bygglov och startbesked för ändrad användning

PBN 2019-262 231

Sjögården 1:5 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

 PBN 2019-496 233

 Aratorp 3:37 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2019-520 231

Dragered 1:1 - Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad

PBN 2019-412 231

Stakagården 2:1 - Förhandsbesked enbostadshus

PBN 2019-354 231

Friared 6:4 - Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

PBN 2019-452 231

Assberg 1:19 - Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-296 200

Assberg 7:8 - Förhandsbesked nybyggnad ett enbostadshus

PBN 2019-299 231

Tomten 3:8 - Förhandsbesked nybyggnad tre enbostadshus

PBN 2018-484 216

Nygården 1:7 - Förhandsbesked nybyggnad ett enbostadshus

PBN 2019-319-216

Sjögården 2:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-497 233

Storken 1 - Rivningslov, bygglov och startbesked för komplementbyggnad

PBN 2019-485 235

Assberg 1:38 - Bygglov för skärmtak

PBN 2019-457 232

Klateberg 1:51 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

PBN 2019-203 235

Hultaberg 3:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-494 233

Fritslsa 5:66 - Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad

PBN 2019-464 235

Rydal 17:1 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

PBN 2019-251 231

Fritsla 2:85 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av plank

PBN 2019-439 239

Örby 4:17 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av stödmur

PBN 2019-437 239

Skene 72:1 - Tidsbegränsat bygglov och startbesked för skyltanordning

PBN 2019-491 2391

Hässlehult 3:3 - Rivningslov och bygglov för ett enbostadshus

PBN 2019-453 231

Dunkared 1:4 - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

PBN 2019-502 231

Jaguaren 2 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad

PBN 2019-317 235

Björlanda 2:16 del av- Bygglov för en nybyggnad

PBN 2019-435 231

Torrås 1:32 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-466 231

Börshult 1:4 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-456 233

 Tallås 12 - Bygglov och startbesked för inglasning av balkong

 PBN 2019-394 226

Sjöby 1:27 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av stödmur

PBN 2019-170 239

Örby 8:7 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov och startbesked för tältstallar och tre containers

PBN 2019-524 237

Duvan 2 - Bygglov och Startbesked för fasadändring

PBN 2019-486 231

Öxnevalla-Stjärnhult 1:7 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-470 233

Arnungared 2:21 - Nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-471 233

Torse 2:11 - Nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-472 233

Ekarebo 4:1 - Bygglov och startbesked för en nybyggnad

PBN 2019-469 233

Sjöby 8:3 - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

PBN 2019-460 231

Kärrsgärde 2:7 - Bygglov för tillbyggnad av garage samt inredande av ytterligare bostad

PBN 2019-220 231

Öxnevalla-Stjärnhult 1:7 - Bygglov och startbesked för en nybyggnad

PBN 2019-468 233

Håkankila 2:50 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2019-381 231

Örby 6:60 - Tillbyggnad av altan med förråd under altanen.

PBN 2019-273 231

Sätila-Kärra 1:25 del av – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage)

PBN 2018-785 216

Hyssna-Stjärnhult 1:1 – Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus med garage

PBN 2019-279 216

Solvkroken 9 – Rivning av veranda och bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-406 231

Krok 1:97 – Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga)

PBN 2019-302 235

Krusbäret 1 – Tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-315 231 

Brättingstorp 3:22 – Nybyggnad av komplementbyggnad (garage)

PBN 2019-202 235 

Hajom 1:10 och 2:6 - Förnyelse av tidsbegränsat bygglov för upplag till och med den 14 mars 2021

PBN 2018-712 239

Bottnen 1:8 - Tillbyggnad fritidshus

PBN 2019-227 234

Aratorp 1:71 - Nybygnad spraypark

PBN 2019-364 822

Viggen 5 - utvändig ändring enbostadshus

PBN 2019-424 231

Gunnlered 1:8 - Ändrad användning bostad till skola

PBN 2018-765 237

Örby 20:1 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-270 231

Håven 2:3 - Nybyggnad akvedukt

PBN 2019-361 233

Bredhult 1:9 - Nybyggnad bastustuga

PBN 2019-359 235

Örby 6:68 – Inglasning altan

PBN 2019-408 231

Aratorp 3:18 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-248 231

Brättingstorp 3:43 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-450 231

Sätila-Hägnen 3:39 – Fyllnad av tomt

PBN 2019-393 238

Assberg 3:2 – Uppsättning skyltanordning

PBN 2019-401 2391

Skephults-Borghult 1:8 – Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-399 233

Fåglaslätt 1:2 – Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-398 233

Fåglaslätt 1:2 – Nybyggnad transformatorstation

PBN 2019-397 233

Publicerad av: Marks kommun