Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kungörelser

Senast uppdaterad den 15 april 2021

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

ÄLEKULLA 2:32 - Ansökan om bygglov för tvåbostadshus

BYGG.2021.78

ÄLEKULLA 2:31 - Ansökan om bygglov för tvåbostadshus

BYGG.2021.77

TOSTAREDS-KULLA 2:12 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.50

 ÄLEKULLA 2:28 - Bygglov för om- och tillbyggnad av annan byggnad

BYGG.2020.665

STAKAGÅRDEN 1:8 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2020.848

ASSBERG 3:19 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.113

ÖRBY 5:11 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.132

ALMERED 4:9 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.52

BJÖRLANDA 5:36 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.17

FLOHULT 2:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av två stycken enbostadshus samt komplementbyggnader

BYGG.2021.79

SÄTILA-HÄGNEN 3:55 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.101

SÄTILA-HULTA 2:30 -  Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
BYGG.2021.96

TRANHULT 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
BYGG.2021.106

Sandryd 2:21 - Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus

BYGG.2021.137

Vilg 4:8 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.153

Örby 5:112 - Bygglov för nybyggnad av carport

BYGG.2021.227

Hästebacka 1:13 - Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.203

Skene-Backa 1:16 - Rivningslov för rivning av enbostadshus

BYGG.2021.202

Hjorttorp 4:19 - Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus

BYGG.2021.216

Sätila 2:29 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring av fasad

BYGG.2021.259

Lejonet 3 - Bygglov för utvänding ändring av enbostadshus

BYGG.2021.224

Sätila 5:45 - Bygglov för nybyggnation av industribyggnader

BYGG.2021.197

Fritsla 2:60 - Rivningslov för befintlig tillbyggnad och bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus

BYGG.2021.34

Skene 49:62 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.206

Backagården 5 - Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad

BYGG.2021.250

Eken 11 - Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2021.14

Lockö 1:44 - Bygglov för ändrad användning till fyra stycken lägenheter

BYGG.2021.9

Örby 5:67 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.842

Örby 1:22 - Bygglov för nybyggnation av två stycken ekonomibyggnader

BYGG.2021.151

Bommen 4 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.196

Sätila 3:50 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport

BYGG.2021.178

Sätila 3:31 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport

BYGG.2021.177

Sätila-Hägnen 3:11 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.198

Skene 10:57 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.222

Kinnasten 1:111 - Bygglov för tillbyggnas av enbostadshus

BYGG.2021.158

Torestorps Prästgård 1:69 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.149

Torestorps Prästgård 1:68 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.147

Skene-Backa 1:35 - Bygglov för nybyggnation av en komplementbyggnad samt tillbyggnas av enbostadshus

BYGG.2020.618

Mullskår 1:14 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.75

Skene 2:45 - Tidsbegränsat bygglov för ändrar användning från industriverksamhet till paddelverksamhet

BYGG.2021.110

Lekvad 17:4 - Bygglov för nybyggnation av fritidshus

BYGG.2021.116

Stengärdet 14 - Bygglov för ändrad användning till restaurang och lager samt anläggande av parkeringsplatser

BYGG.2021.129

Haby 2:57 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.22

Hulebo 1:6 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshusoch komplementbyggnad

BYGG.2021.71

Kalvshult 1:4 - Bygglov för nybyggnad av maskinhall och garage

BYGG.2021.108

Sätila 3:27 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.141

Assberg 4:15 - Bygglov för nybyggnad av biltvätt

BYGG.2021.41

Tostared 1:41 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.215

Brodal 1:6 - Bygglov för uppförande av transformatorstation

BYGG.2021.162

Lekvad 17:5 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2021.61

Skene 2:9 - Ändring av bygglov. Ändringen gäller fasadbeklädnad, taklutning, flytt av komplementbyggnad samt vissa invändiga planändringar.

Pbn 2018-868 237

Örby 4:24 - Bygglov för utvändig ändring av förskola

BYGG.2021.144

Sätila-Kärra 1:58 del av - Bygglov nybyggnation enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.87

Torestorps Prästgård 1:70 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.74

Publicerad av: Marks kommun