Kungörelser

Senast uppdaterad den 22 november 2019

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Lockö 1:2>1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av pumpstation

PBN 2019-663 233

Brattorp 1:3>1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-695 233

Haby 2:63 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

PBN 2019-671 231

Kinna 24:83 - Rivningslov för befintlig scenbyggnad

PBN 2019-692 236

Hajoms-Mölnebacka 1:6 - Bygglov för en nybyggnad av fritidshus

PBN 2019-428 226

Tostakulla 1:4 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

PBN 2019-683 231

Härkila 3:26 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-591 231

Almered 3:11 - Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar till och med 2021-12-31

PBN 2019-678 239

Assberg 3:29 - Bygglov för nybyggnad av skyltanordningar

PBN 2019-660 2391

Assberg 6:25 - Bygglov och marklov för utvändig ändring

PBN 2019-417 232

Vasse 6:13 - bygglov och startbesked för nybyggnad av stenmur

PBN 2019-493 239

Strömmen 1:51 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-576 231

Björketorp 15:5 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-646 233

Kattunga 7:4 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-647 233

Hås 1:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-675 233

Holmåkra 5:20 - Bygglov och startbesked för en nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-645 233

Krok 1:40 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och rivningslov

PBN 2019-665 231

Tranhult 1:5 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-548 233

Tostared 1:36 och Tostared 1:37 - Marklov och startbesked för markarbeten

PBN 2019-680 238

Hultet 4:1 – Förhandsbesked för enbostadshus

PBN 2019-593 216 

Hjorttorp 4:7>3 – Förhandsbesked för enbostadshus

PBN 2019-632 216 

Håkankila 2:21, Håkankila 2:66, Håkankila 2:67, Håkankila 2:68 – Förhandsbesked för sex enbostadshus och vändplats

PBN 2019-521 216 

Härkila 3:25 – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

PBN 2019-531 231

Glumse 1:8 – Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-495 233

Sätila-Hede 1:12 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en komplementbyggnad

PBN 2019-533 235

Kinna 25.92 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en komplementbyggnad

PBN 2019-482 235

Spjutås 1:8 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-641 233

Björketorp 1:17 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation och rivning av befintlig

PBN 2019-644 233

Björketorp 1:4 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation och rivning av befintlig

PBN 2019-643 233

Åsletorp 2:17 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av ett uterum

PBN 2019-672 231

Rya 2:35 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad

PBN 2019-606 231

Kattunga 8:15 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-652 233

Kattunga (lilla sjö) 7:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-648 233

Kattunga (ramnaslätt) 7:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-649 233

Brattåsen 1:1- Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2019-640 233

Olofsred 1:59 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

PBN 2019-691 235

Härkila 2:32 - Tidsbegränsat  bygglov och startbesked för skola

PBN 2017-422 237

Örby 6:49 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-634 231

Ugglan 2 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2019-669 237

Velingstorp 7:60 - bygglov och startbesked för en tillbyggnad av två altaner

PBN 2019-637 231

Näringsbro 21 - Bygglov och startbesked för montering av solceller

PBN 2019-664 233

Folkskolan 15 - Tidsbegränsat bygglov och startbesked för skolpaviljong

PBN 2019-374 237

Öxabäcks-Abborrhult 2:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-639 233

Gullberg 4:9 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatrstation

PBN 2019-590 233

Svalan 1 - Bygglov för en tillbyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-518 231

Horrde 3:42 - Bygglov för tillbyggnad av takfabriksbygge och fasadändring

PBN 2019-629 232

Skepared 6:1 - Rivningslov för del av bostadshus samt bygglov och startbesked för tillbyggnad

PBN 2019-199 231

Söderbacka 1:24 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

PBN 2019-623 231

Gäddhult 1:32 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med altan

PBN 2018-419 231

Skene 48:2 - Marklov för parkeringsplatser

PBN 2019-528 238

Ryda 1:4 - Bygglov med lokaliseringsprövning för enbostadshus

PBN 2019-454 231

Olofsred 1:57 - Förhandsbesked enbostadshus med komplementbyggnad

PBN 2019-462 216

Sprakared 1:15 - Förhandsbesked två enbostadshus med två komplementbyggnader

PBN 2019-483 216

Vilg 1:3 - Förhandsbesked enbostadshus

PBN 2019-555 216

Sätila-Bua 1:12 - Förhandsbesked enbostadshus

PBN 2019-529 216

Haby 5:78 - Förhandsbesked fem enbostadshus

PBN 2019-305 216

Kammarholmen 1:10 - Förhandsbesked ett enbostadshus

PBN 2019-478 216

Brattorp 4:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-556 233

Assberg 3.2>1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av parkering och väderskydd för cykel

PBN 2019-656 239

Istorps-Fagerhult 2:9 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2019-543 233

Kråkebacka 4:1 och Kråkebacka 1:1 - Bygglov för utvändig ändring, parkeringsplatser, delvis ändrad användning och ventilationsbyte

PBN 2018-847 232

 Horred 4:60>2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av parkering och väderskydd för cykel

 PBN 2019-658 239

 Assberg 6:11 - Rivningslov för ett enbostadshus och en komplementbyggnad

PBN 2019-373 236

Publicerad av: Marks kommun