Kungörelser

Senast uppdaterad den 15 januari 2021

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Blåsugan 4 - Bygglov och startbesked för uppförande av skylt

BYGG.2020.866

Holmåkra 1:27 - Bygglov och startbesked för nybggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.847

Tostared 1:37 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.872

Harpebo 5:11 - Bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad

BYGG.2020.871

Sätila 13:31 - rivning av befintligt förråd och bygglov för nybyggnad av padelhall och kontorsutrymme

BYGG.2020.715

Aratorp 3:26 - Rivnings- och bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.824

Hajoms-Mölnebacka 1:4 - Bygglov nybyggnad fritidshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.801

Krok 1:43 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av fritidshus

BYGG.2020.834

Rydal 2:24 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.744

Rydal 2:25 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.745

Rydal 2:26 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.746

Rydal 2:27 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.747

Rydal 2:28 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.748

Publicerad av: Marks kommun