Kungörelser

Senast uppdaterad den 19 mars 2019

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Gullberg 1:26 – Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och komplementbyggnad

PBN 2019-33 231

Härkila 1:3 - Bygglov för nybyggnad enbostadhus

PBN 2018-841 231

Hajoms-Mölnebacka 1:3 del av  -  Bygglov med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus

PBN 2018-833 231

Tomten 3:12  -  Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

PBN 2018-534 216

Nordbacka 1:5 -  Förhandsbesked 4 stycken tomter

PBN 2018-733 216

Ubbhult 3:7  -  Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

PBN 2018-577 216

Björlanda 2:16  -  Förhandsbesked för ett enbostadshus med komplementbyggnad

PBN 2018-800 216

Tomten 3:37  -  Bygglov för nybyggnad enbostadshus

PBN 2018 - 37 231

Dukared 1:13  -  Bygglov för nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad

PBN 2018-730 231

Hultet 4:18 -  Bygglov för nybyggnad enbostadshus och garage

PBN 2019-94 231

Fritsla 1:15 -  Bygglov för tillbyggnad enbostadshus med garage

PBN 2018-793 235

Hallagärdet 1:1 -  Bygglov och startbesked för nybyggnad nätstation

PBN 2019-50 233

Fritsla 6:20  -  Bygglov och startbesked för ändrad användning samt påbyggnad enbostadshus

PBN 2018 - 675 231

Ejdern 3 -  Bygglov och startbesked för tillbyggnad komplementbyggnad

PBN 2018- 762 235

Flohult 1:16 -  Bygglov för tillbyggnad enbostadshus

PBN 2019-18 231

Assberg 1:30 -  Ändring av fyra flerbostadshus i tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader

PBN 2018-461 231

Hanatorp 2:12 Stuga nr 35 -  Bygglov och startbesked tillbyggnad samt utvändig ändring fritidshus

PBN 2018-835 234

Mos 1:22 -  Bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus

PBN 2019-131 231

Päronet 8 -  Bygglov och startbesked för en altan

PBN 2019-99 231

Horreds-Lindhult 4:2 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-55 233

Sjöby 3:25 - Bygglov för utvändig ändring komplementbyggnad

PBN 2018-422 235

Kinnasten 1:61 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad enbostadshus

PBN 2018-435 231

Björketorp 16:11 - Bygglov för nybyggnad stall och verkstad

PBN 2018-641 239

Fritsla 3:22 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-37 233

Hjälltorp 2:7  -  Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-39 233

Hjälltorp 1:48  -  Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2019-40 233

Folkskolan 15 -  Marklov och startbesked för ändring marknivåer

PBN 2019-79 238

Publicerad av: Marks kommun