Kungörelser

Senast uppdaterad den 25 september 2017

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljökontoret, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Härsnäs 1:2 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-465 235

Krok 1:101 - Nybyggnad enbostadshus

PBN 2017-383 231

Sätila-Strömma 1:1 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-482 233

Fåglasång 5:2 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-399 233

Tostareds-Kulla 1:33 - Bygglov med lokaliseringsprövning nybyggnad enbostadshus

PBN 2017-205 231

Assberg 1:78 - Tidsbegränsad bygglov lagertält till och med 2022-08-01

PBN 2017-493 235

Assberg 1:69 - Ändrad användning av förskola

PBN 2016-880 237

Berghem 8:2 - Tidsbegränsat bygglov för gruppboende till och med 2022-06-28

PBN 2017-431 237

Aratorp 1:71 - Ändrad användning till skol- och fritidsverksamhet

PBN 2017-574 237

Klateberg 4:10 - Nybyggnad carport

PBN 2017-492 235

Örby 5:58 - Utvändig ändring enbostadshus

PBN 2016-586 231

Sätila-Hede 3:3 - Ändrad användning av ekonomibyggnad

PBN 2017-403 235

Skene 81:2 - Tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus

PBN 2016-711 231

Haby 5:7 - Tillbyggnad industribyggnad

PBN 2017-376 232

Assberg 3:32 - Uppförande av skyltanordning

PBN 2017-468 2391

Dunevad 1:4 - Förhandsbesked fritidshus

PBN 2016-898 216

Käringskede 1:9 - Förhandsbesked fritidshus

PBN 2017-7 216

Hajoms-Mölnebacka 1:3 - Förhandsbesked enbostadshus

PBN 2017-310 216

Falghult 1:17 - Förhandsbesked fritidshus

PBN 2017-313 216

Harpebo 5:1 - Nybyggnad nätstation

PBN 2017-336 233

Aratorp 2:53 - Utvändig ändring enbostadshus

PBN 2017-298 226

Skene 89:2- Utvändig ändring flerbostadshus, anläggning av parkeringsplats och nybyggnad komplementbyggnader

PBN 2017-377 231

Fåglasång 5:2 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-399 233

Köpmannen 16 - ändrad användning till café

PBN 2017-509 232

Kinna 24:23 - Rivning av transformatorstation

PBN 2017-384 236.

Kinna 24:23 - Nybyggnad av transformatorstation

PBN 2017-385 233.

Bobygd 1:18 - Nybyggnad enbostadshus och garage

PBN 2017-30 231.

Örby 5:99 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2017-350 231.

Sätila-Bosgården 1:1 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2017-321 233.

Hult 2:11 - Rivning enbostadshus

PBN 2017-136 236.

Assberg 7:36 - Utvändig ändring samt ändring av ventilation

PBN 2017-404 237

Lilla Backa 1:3 - Nybyggnad av transformatorstation

PBN 2017-444 235

Mos 1:28 - Tillbyggnad fritidshus 

PBN 2016-929 231

Assberg 1:31 - Uppförande av solceller på fasad

PBN 2017-472 232

Björketorp 8:2 - Tillbyggnad av enbostadshus

PBN 2017-467 231.

Assberg 7:12 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2017-441 231.

Grimmered 1:20 - Tillbyggnad enbostadshus och nybyggnad garage

PBN 2017-386 231.

Skene 6:96, Lagmansgatan - Ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus

PBN 2017-244 231.

Myskoxen 1 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2017-455 231.

Velingstorp 7:86 - Nybyggnad tvåbostadshus

PBN 2016-549 231.

Hantverkaren 14 - Uppförande av skyltanordning (BS)

PBN 2017-440 2391.

Aratorp 2:46 - Tillbyggnad enbostadshus (BS)

PBN 2017-389 231.

Doppingen 4 - Tillbyggnad enbostadshus 

PBN 2017-271 231.

Skene 6:98 - Ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus

PBN 2017-247 231

Skene 6:96, Ribbingsgatan - Ändrad användning samt utvändig ändring av flerbostadshus

PBN 2017-245 231

Skene 92:1 Ändrad användning och utvändig ändring av flerbostadshus

PBN 2017-250 231

Hajom 12:2 - Tillbyggnad kontorslokal

PBN 2017-393 232

Brättingstorp 8:1 - Nybyggnad av växthus

PBN 2017-151 235

Kinna 25:67 - Tillbyggnad enbostadshus

PBN 2017-219 231

Skeden 2 - Tillbyggnad av flerbostadshus

PBN 2017-157 231

Krok 1:131 - Nybyggnad komplementbyggnad

PBN 2017-172 235

Rydal 19:13 - Rivning och nybyggnad garage

PBN 2017-40 235

Lydde 1:15 - Ansökan om fasadförändring

PBN 2017-940 232

Publicerad av: Marks kommun