Kungörelser

Senast uppdaterad den 2 april 2020

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Bårred 2:12 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

PBN 2020-144 231

Kråkebacka 1:50 - Bygglov och startbesked för fasadändring

PBN 2020-161 232

Sätila 14:1  - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

PBN 2020-137 233

Smälteryd 2:18 - Bygglov för ändrad användning från frisörsalong till lägenheter

PBN 2020-68 231

Kinna 24:197 - Bygglov för ett skärmtak, utvändig ändring och inredande av andra plan

PBN 2020-124 232

Härkila 2:42 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

PBN 2020-74 231

Rydal 7:2 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2019-128 231

Rydal 7:2 - Bygglov och startbesked för uppförande av plank

PBN 2018-108 239

Rydal 7:2 - Bygglov och startbesked för ändrad användning

PBN 2019-78 231

Rydal 7:3 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2016-743 232

Rydal 7:3 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

PBN 2017-98 232

Rydal 7:3 - Bygglov och startbesked för ändrad användning

PBN 2017-11 232

Vildkatten 4 - Rivningslov och startbesked för rivning av altan och bygglov för tillbyggnad

PBN 2020-48 235

Kinna 25:88 - Bygglov och startbesked för ändring av fasad

PBN 2020-113 226

Assberg 3:2 - Bygglov och startbesked för förlängning av tidsbegränsat bygglov

PBN 2020-70 235

Bonared 3:18 - Bygglov och startbesked för en komplementbyggnad

PBN 2020-107 235

Kinnaström 4 - Bygglov och startbesked för förlängning av tidsbegränsat lov till 2025-05-01

PBN 2020-105-239

Hultet 4:20 - Bygglov för nybbygnad av ett enbostadshus och garage

PBN 2020-73 231

Skene 10:63 - Bygglov,och startbesked för utvändig ändring

PBN 2020-91 231

Sjöby 4:25 - Bygglov, rivningslov och startbesked för utvändig ändring

 PBN 2020-60 231

 Hajoms-Hårsås 1:14 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

PBN 2020-116 231

Solvkroken 11 - Bygglov och startbesked för en tillbyggnad

PBN 2020-100 231

 Horred 6:15 - Bygglov och startbesked för nybyggnad stödmur

PBN 2020-61 239

Kinnasten 1:123 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus och installation av eldstad

PBN 2020-117 231

Hallalycke 1:6 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

PBN 2020-80 233

Hästhoven 2 - Bygglov och startbesked för komplementbyggnad

PBN 2020-127 235

Örby 4:12 - Bygglov för tillbyggnad av befintligt bostadshus

PBN 2020-67 231

Sätila 4:3 - Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus och ett miljöhus

PBN 2020-81 231

Hjälltorp 1:22 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring tak

PBN 2020-99 231

Åsasvedjan 1:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod

PBN 2019-815 233

Hästhoven 2 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad balkong och tak

PBN 2020-39 231

Velingstorp 7:60 - Rivningslov och startbesked för en komplementbyggnad

PBN 2020-72 236

Skene 19:7 - Bygglov och startbesked för en transformatorstation

PBN 2020-58 233

Assberg 3:35 - Bygglov och startbesked för en stödmur

PBN 2020-62 239

Karlshed 1:6 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av komlementbyggnad

PBN 2019-768 235

Kinna 24:182 - bygglov och startbesked för uppförande av skyltar

PBN 2020-8 2391

Örby 5:69 - Bygglov och startbesked för två tillbyggnader av ett enbostadshus

PBN 2019-780 231

Gullberg 14:4 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2020-36 233

Åsletorp 1:18- Nybyggnad transformatorstation

PBN 2020-28 233

Sjögaslätt 1:4 - Nybyggnad transformatorstation

PBN 2020-10 233

Hjorttorp 3:12 - Förhandsbesked för ett enbostadshus

Pbn 2020-40 216 

Grönered 2:19 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

Pbn 2020-24 216 

Björketorp 14:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

Pbn 2019-762 216 

Brättingstorp 3:75 - Bygglov för befintlig stödmur

Pbn 2019-745 239

Skene 74:1 - Tillbyggnad enbostadshus

Pbn 2020-110 231

Stakagården 2:1 - Nybyggnad av pumpstation

Pbn 2020-136 233

 

Publicerad av: Marks kommun