Kungörelser

Senast uppdaterad den 23 juli 2021

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

Håkankila 2:66 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.439

Kinna 24:184>1 - Bygglov för nybyggnation av Kinna Resecentrum

BYGG.2021.368

Kråkered 1:21 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.425

Brättingstorp 3:79 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

BYGG.2021.443

ÖXABÄCKS STOM 1:31 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.474

HÖGAHÄGNEN 1:7 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.479

Hallalycke 1:11 - Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

BYGG:2021.483

Vivhult 1:2 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.507

ASSBERG 3:19 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.452

Myskoxen 19 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.461

Åsnan 8 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.393

Stångared 2:1 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.460

Gustavsberg 4:2 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.462

Sjöby 4:22 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.456

Harsås 1:2 - Rivning- och bygglov för rivning av befintligt bostadshus samt nybyggnad enbostadshus

BYGG.2021.442

Håkankila 1:27 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och uppförande av mur

BYGG.2021.433

HJÄLLTORP 1:29 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.482

Sjöby 4:28 - Bygglov och startbesked för ändring av fasad

BYGG.2021.477

Håkankila 2:70 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.448

Kinnasten 1:138 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.430

ASSBERG 3:25 - Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad

BYGG.2021.437

Haby 4:21 - Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad samt rivningslov för befintligt verkstadsbyggnad

BYGG.2021.150

Svansjö 1:24 - Nybyggnad av altan poch skärmtak, rivningslov för befintligt skärmtak

BYGG.2021.418

Skene 72:1 - Utvändig ändring av köpcentrum

BYGG.2021.444

Publicerad av: Marks kommun