Kungörelser

Senast uppdaterad den 14 oktober 2021

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

BACKA 1:101 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.640

SÄTILA 3:46 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.684

SÄTILA 5:51 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

BYGG.2021.615

SÄTILA 3:47 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.686

SÄTILA-HÄGNEN 3:6 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.588

KROK 1:67 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.573

ASSBERG 3:32 - Bygglov för tillbyggnad av affärslokal smt fuppförande av skyltanordningar

BYGG.2021.622

ASSBERG 4:16 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri/lagerlokal till padelverksamhet

BYGG.2021.512

ÖRBY 4:3 - Bygglov frö inredande av ytterligare bostad

BYGG.2021.616

SKENE 2:45 - Bygglov och startbesked för uppförande av tre skyltar

BYGG.2021.537

SKENE 72:1 - Bygglov för ändrad användning från lager till butik samt nytt skärmtak

BYGG.2021.565

ÖRBY-LINDHULT 1:11 - Förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus

BYGG.2021.435

KRONOGÄRDET 1:6 - Bygglov för inredande ytterligare bostad i flerbostadshus

BYGG.2021.205

GALTHOLMEN 1:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.490

FÖRRÅDET 2 - Bygglov för tillbyggnad av affärshus

BYGG.2021.455

Backäckra 1:33 - Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med uterum

BYGG.2021.557

Björketorp 2:8 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en komplememtbyggnad, ett garage och en nybyggnation av växthus

BYGG.2021.613

Falken 6 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bod till gårdsbutik till och med 2031-09-23

Kinna 24:184 - Bygglov för uppförande av skylt/banderoll

BYGG.2021.592

Sätila 3:39 Bygglov för nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.635

Björlanda 5:37 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.597

Publicerad av: Marks kommun