Kungörelser

Senast uppdaterad den 7 augusti 2020

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

2020-08-06

Assberg 3:21 - Tidsbegränsat bygglov för elevhem har beviljats

Pbn 2020-106 231

 

Tidigare

LEKVAD 6:18 - Bygglov för uppförande av plank

BYGG.2020.447

TIGERN 4 - Bygglov för uppförande av altan samt rivning av befintlig altan

BYGG.2020.442

SÄTILA-HEDE 6:2 - Bygglov för nybyggnation av flerbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.463 

BERGHEM 16:5 - Rivningslov för rivning av pumpstation

BYGG.2020.350 

HÅKANKILA 2:53 - Bygglov för tillbyggnad av garage med en carport

BYGG.2020.340

Lygnesvider 1:33 - Marklov och startbesked för markarbeten

BYGG 2020.433

Sätila-Hägnen 3:9 - Rivningslov och startbesked för rivning av enbostadshus

BYGG 2020.444

Tostakulla 1:15 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus

BYGG 2020.321

Assberg 7:41 - Bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.431

Kinna 24:184 - Marklov för utfyllnad och schaktning

BYGG 2020.385

Rydal 15:1 - Bygglov och startbesked för transformatorstation

BYGG 2020.414

Assberg 6:11 - Rivningslov och startbesked för en jordkällare

BYGG 2020.377

Brättingstorp 3:117 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av ett enbostadshus

BYGG 2020.316

Kinna 26:10 - Bygglov och startbesked för transformatorstation

BYGG 2020.375

Ramnås 1:6 - Bygglov för tillbyggnad enbostadshus

BYGG 2020.348

Sätila-Bua 1:6 - Tidsbegränsat bygglov och startbesked för näringsverksamhet

BYGG 2020.302

KROK 1:101 - Bygglov och startbesked för uppförande av mur, plank och utedusch

BYGG 2020.342

HÅKANKILA 2:43 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BYGG.2020.438

HABY 4:31 - Bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum

BYGG.2020.395 

SÄTRA 2 - Bygglov för uppförande av sex skyltar och två parkeringsplatser

BYGG.2020.452 

KROK 1:110 - Bygglov för anläggande av en mur

BYGG.2020.265 

ÖVRE HÖGSHULT 2:17 - Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.345

Brättingstorp 3:116 - Bygglov och startbesked för stödmur i tre sektioner

BYGG 2020.396

Buagärde 1:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG 2020-381

Elofstorp 7:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG 2020.394

Kinnasten 1:12 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

Fredabygd 1:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG.2020.373

KATABACKE 1:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG 2020.362

SKENE 9:33 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger
BYGG.2020.386

Sätila-Hulta 2:25 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.356

RYDAL 2:3 - Rivningslov och Bygglov för nybyggnation av transformatorstation
BYGG.2020.368

Flybacka 1:2 – Förhandsbesked för två enbostadshus med varsin komplementbyggnad

PBN 2020-129 216

Kinnahult 6:45 – Rivning samt ändrad användning från fabriksbyggnad till flerbostadshus

PBN 2017- 178 231

Haby 5:71 - Förhandsbesked ett enbostadshus

PBN 2020-176 216

Haby 5:75 - Förhandsbesked ett enbostadshus

PBN 2020-179 216

Haby 5:73 – Förhandsbesked ett enbostadshus

PBN 2020-177 216

Haby 5:74 – Förhandsbesked ett enbostadshus

PBN 2020-178 216

Kinna 24:125 - Bygglov för 30 meter mast och teknikbod

BYGG.2020.193 235

Grönkullen 1:1 – Förhandsbesked ett enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2020.306 216

Sätila-Bua 1:20 – Förhandsbesked fem bostadshus

BYGG.2020.283 216

Krok 1:140 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2020.384

GINKALUNDA 6:18 - Rivningslov och Bygglov för nybyggnation av transformatorstation
BYGG.2020.370

SÄTILA-BACKA 2:4 - Rivningslov för rivning av teknikbod
BYGG.2020.298

RYDAL 2:31 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2020.271

Velingstorp 7:4 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en tranformatorstation
Beslutsdatum: 2020-06-15

BYGG 2020.369

Hedgärde 1:4 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en tranformatorstation

BYGG 2020.382

Rydal 2:32 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

BYGG 2020.272

Rydal 2:30 - Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

BYGG 2020.270

Järven 8 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad och en altan

BYGG 2020.383

Rydal 2:29 - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

BYGG 2020.269

Ubbhult 2:5 - Bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus

BYGG 2020.416

Horndal 2:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

BYGG 2020.299

Hästhagen 5 - Bygglov och startbesked för uppförande av plank

BYGG 2020.329

Brandskog 1:34 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG 2020.313

Åsletorp 1:18 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

BYGG 2020 .261

Unnebo 1:2 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

BYGG 2020.242

Assberg 22:7 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

BYGG 2020.420

BUGARED 1:5 - Tidsbegränsat bygglov

BYGG 2020. 359

HYSSNA-STJÄRNHULT 1:2 -Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov 
BYGG.2020.221
DERAGÅRDEN 1:5 - Bygglov för nybyggnation av transformatorstation

Bygg 2020.301

Örby 6:66 - Ändring av lov, bygglov och startbesked för inglasat uterum

BYGG.2020.240

Almered 4:5 - Anläggande av plank, insynsskydd

BYGG.2020.211

Ubbhult 1:53 - Bygglov nybyggnad enbostadshus 

BYGG.2020.219
Sätila-Backa 2:4 - Rivningslov för en teknikbod

BYGG 2020.304

Dalen 1 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG 2020.267

Hyssna-Bua 1:3 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG 2020.260

Assberg 3:24 - Bygglov och startbesked för utvändig ändring

BYGG 2020.314

Kinna 24:185 - Bygglov och startbesked för uppförande av skylt

BYGG 2020.322

Assberg  7:18 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av skärmtak

BYGG 2020.371

Assberg 3:26 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av hämtgarage

PBN 2019-739 232

Sätila 5:60 - Ändringslov

PBN 2019-756 231

Svansjö 1:16 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av transformatorstation

BYGG.2020.300 233

Assberg 13:2 - Bygglov och startbesked för tillbyggnad och eldstad

PBN 2020-173 235

Sätila 4:3 - Ändringslov av bygglov för två flerbostadshus och ett miljöhus

PBn 2020-81 231

Kärrsgärde 1:3 del av - Bygglov för enbostadshus

PBN 2020-166 231

Sätila 5:52 - Ändringslov gällande garage

PBN 2016-523 231

 ASSBERG 3:20 - Rivningslov ett enbostadshus och två komplementbyggnader

BYGG.2020.253

Aplagården 1:11 - Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation

BYGG.2020.204

Horred 6:10 - Bogglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och två komplementbyggnader 

BYGG.2020.255

KROK 1:106 - Bygglov för uppförande av mur

BYGG.2020.196

SÄTILA-HULTA 1:26 - Bygglov tillbyggnad enbostadshus

 BYGG.2020.214

 

Publicerad av: Marks kommun