Kungörelser

Senast uppdaterad den 25 maj 2022

Här hittar du kungörelser för beslut tagna på delegation eller av plan- och byggnadsnämnden. Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, 511 80 Kinna. Överklagningstiden är en månad efter det att kungörelsen publiceras, efter det vinner beslutet laga kraft om ingen överklagan har skett.

ASSBERG 16:6 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, kontor och lagerhall

BYGG.2022.272

BERGHEM 2:38 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.337

SÄTILA 3:48 - Bygglov för uppförande av plank

BYGG.2022.309

FLJOHULT 5:10 -  Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.297

SEGERSTAD 1:7 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus

BYGG.2022.358

HÅVEN 1:58 - Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar till och med 2025-12-31

BYGG.2022.294

BRANDSKOG 1:32 - Bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.180

BRANDSKOG 1:31 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.185

RYDA 1:18 del av samt Ryda 2:6 del av - Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

BYGG.2021.856

BACKA 1:96 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.243

HYSSNA-HÖKÅS 2:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och komplementbyggnader

BYGG.2022.258

HORREDS-LIDA 1:28 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

BYGG.2022.84

FÅGLABÄCK 1:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.160

GULLBERG 1:23 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.704

TORESTORPS-HÄGNEN 1:7 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.216

SÖRVILG 8:1 - Bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad

BYGG.2022.276

SOLBACKEN 3:15 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.222

HABY 5:21 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.130

MURAREN 5 - Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus

BYGG.2022.283

ÖJERSÅS 1:12 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.261

HAJOM 12:10 - Bygglov för nybyggnad av industribyggnad 

BYGG.2022.265

RYDA 1:44 - Bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.143

SKENE 72:1 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för skola

BYGG.2022.262

VELINGSTORP 7:80 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.278

ÖXNEVALLA-HOLMEN 1:4 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.240

ALMERED 4:16 - Bygglov gör nybyggnation av ett enbostadshus

BYGG.2022.242

SKEDEN 1 - Bygglov och startbesked för utökning av parkeringsplats samt laddstolpar

BYGG.2022.166

HÅVEN 1:58 - Bygglov för utvändig ändring av avloppsreningsverk med tillhörande personalbyggnad 

BYGG.2022.293

FRITSLA 2:113 - Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus

BYGG.2022.301

LOFTÅS 1:2 - Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BYGG.2022.263

GULLBERG 14:10 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus inklusive garage

BYGG.2022.267

TORESTORPS-BROKVARN 1:11 - Bygglov och startbesked för komplementbyggnad

BYGG.2022.167

GRÄNSUDDEN 1:1 - Bygglov och startbesked för nybyggnad av två komplementbyggnader, ett garage och ett växthus

BYGG.2022.187

KNALLEN 1 - Bygglov och startbesked för uppförande av skylt

BYGG.2022.224

SÄTILA-HÄGNEN 3:16 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.218

NYGÅRDEN 1:18 del av - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.220

SÄTILA-HÄGNEN 3:9 -  Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus

BYGG.2022.150

Publicerad av: Marks kommun