Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Grannehörande Fotskäl, Sörvilg 1:19 - Till sakägare för yttrande i ärende om förhandsbesked

Senast uppdaterad den 20 mars 2019

Ansökan om förhandsbesked gäller för en tänkt nybyggnation av tre stycken marknära parhus i ett plan omfattande totalt sex hyreslägenheter.

Handlingar i ärendet finns utställda hos byggenheten i Kinnaström, Kinna fram till och med den 11 april 2019.

Du som anser dig vara berörd kan framföra skriftliga synpunkter senast den 11 april 2019 till e-post pbn@mark.se eller Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna.

Märk ditt yttrande med diarienummer PBN 2019-25 216.

Publicerad av: Marks kommun