Förslag till detaljplan för del av Kinna 24:121, kv. Domherren Kinna

Senast uppdaterad den 24 september 2018

Förslag till detaljplan för del av Kinna 24:121 (Kv. Domherren), Kinna, har upprättats av Bygg- och miljökontoret. Detaljplanen syftar huvudsakligen till att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med cirka 33 lägenheter på del av Kinna 24:121.

Granskningshandlingar i form av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse finns tillgängliga under tiden 2018-09-14--10-19 på:

  • Kommunhuset, Boråsvägen 40, Kinna. Öppet vardagar 08:00–16:00
  • Bygg- och miljökontoret, Mor Kerstins väg 13, Kinna.
    Öppet vardagar 08:00-16:00
  • Biblioteket, Boråsvägen 42, Kinna. Öppet under bibliotets öppettider

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligt till: Plan- och byggnadsnämnden,
Detaljplan, 511 80 Kinna, senast 2018-10-19 eller e-post detaljplan@mark.se

 

Har du frågor, kontakta planarkitekt Hani Alsayah, 0320 217040 eller
e-post hani.alsayah@mark.se.

Publicerad av: Marks kommun