Samråd

Senast uppdaterad den 18 juni 2020

Samrådsutställning för detaljplan på Rönnbäret 1. Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att omvandla mark för lätt industri till mark för bostäder i befintlig byggnad. Byggrätten motsvara befintlig byggnation. Planområdet är beläget i östra delen av Kinna.

Handlingar finns att ta del av genom att klicka här.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 17 juli 2020 per e-post till sue@mark.se eller per brev till: Plan- och byggnadsnämnden, Samhällsutvecklingsenheten Mor Kerstins väg 13 511 80 Kinna

Publicerad av: Marks kommun