Energi och klimat

Senast uppdaterad den 21 juni 2023

Vem står för elnätet där du bor? Vem kontaktar du vid frågor om fjärrvärme?

Elnät

På hemsidan nätområden.se  finns en interaktiv karta över de svenska lokalnätens nätområden och elområden. Kartan visar vilket elområde ett visst nätområde tillhör, och vem som äger nätet. Kartan uppdateras löpande.

Fjärrvärme

Marks Energi AB: 0320 21 76 00

Lantmännen Agrovärme AB: 010 – 556 09 20

Sotare

Sotar'n i Mark, Dick Hålldén AB: 0320 140 50

Ansökan och anmälan om berg-, sjö- och jordvärme

Kontakta miljöenheten, se kontaktuppgifter nedan. Blanketter finns blankettarkivet

Publicerad av: Marks kommun