Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Energirådgivning

Senast uppdaterad den 6 april 2017

Marks kommuns energi- och klimatrådgivare ger goda råd i energifrågor till kommunens hushåll, företag och organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri.

Till energi- och klimatrådgivaren kan du vända dig med frågor om uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, energispartips med mera.

Du kan också få information om marknadsöversikter och tester med mera.

Publicerad av: Marks kommun