Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Energirådgivning

Senast uppdaterad den 6 april 2017

Marks kommuns energi- och klimatrådgivare ger goda råd i energifrågor till kommunens hushåll, företag och organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri.

Till energi- och klimatrådgivaren kan du vända dig med frågor om uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, energispartips med mera.

Du kan också få information om marknadsöversikter och tester med mera.

Publicerad av: Marks kommun