Kulturhistoriska byggnader och byggnadsminnen

Senast uppdaterad den 22 februari 2023

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till ett kulturhistoriskt värdefullt (K-märkt) hus.

Är du osäker på om ditt hus är K-märkt, kontakta oss så hjälper vi dig. Några byggnader, av nationellt värde, kan dessutom vara skyddade som byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. För dessa byggnader krävs förutom bygglov, även tillstånd av Länsstyrelsen. Samtliga byggnadsminnen i Marks kommun finns samlade i nedanstående pdf ”Byggnadsminnen i Mark”.

Publicerad av: Marks kommun