Skolor i Mark - Då, nu och i framtiden

Senast uppdaterad den 16 februari 2017

Hur ser barnens kulturarv ut? Den frågan stod i fokus när kommunen 2015 startade ett projekt för att uppdatera sitt kulturmiljöprogram och påbörja nya kulturhistoriska inventeringar. Det enda fysiska kulturarv som omfattat mer eller mindre alla barn sedan 1842 och som finns kvar idag är skolan. De flesta av oss har också minnen och åsikter om skolan.

I projektarbetet togs därför också en broschyr fram med syftet att berätta lite om den kommande uppdateringen av kulturmiljöprogrammet och samtidigt belysa barnens kulturarv. Härigenom lyser också andra intressanta aspekter igenom, som exempelvis samhällsförändringar, historiska stilideal i arkitekturen och förändringar i pedagogiska tankegångar. Här ges möjlighet att reflektera över skolan som fenomen över tid.

Välkommen att läsa mer i pdf-filen, klicka på bilden nedan eller länken under Dokument!

 

 

Och psst, du – hur var det nu igen, när du gick i skolan?

Publicerad av: Marks kommun