Byggnytt Kinna resecentrum

Senast uppdaterad den 23 september 2021

Från och med vecka 39 kommer kommunens upphandlade entreprenör RTG bygg att starta sin etablering av byggarbetsplatsen i Kinna.

Detta innebär att befintlig väntyta vid bussarna och gångstråken till och från denna kommer att vara annorlunda under ett års tid. Det kommer komma upp tillfälliga avspärrningar och skyltar så att resenärer vet vart de ska gå och för att det ska fungera på ett säkert sätt under byggtiden. Gångtunneln under järnvägen kommer att vara avstängd i perioder när arbete sker i anslutning till den och omskyltning av gångstråk kommer att finnas. Gångtunneln under väg 41 berörs inte av projektet och kommer att hållas öppen som vanligt.

Publicerad av: Marks kommun