Byggnytt Ny högstadieskola i Skene

Senast uppdaterad den 6 december 2022

Entreprenaden omfattar nybyggnad av högstadieskola för 650 elever med storkök och restaurang, årskurs 7-9. Totalt Ca 9000m2

Nu kan du scanna och läsa vad som händer i projektet Ny högstadieskola i Skene eller klicka på följande länk: App Page (qrco.de) 

 

Uppdatering 6 november 2022 

3 st byggnader kommer att rivas, (Hus F, H2 och H3). Hus H-1 ska byggas om.

När det gäller miljön ska skolan P-märkas för att säkerställa en god inomhusmiljö.

Vi kommer att bygga en stor solcellsanläggning. Vi kommer även att återanvända visst byggmaterial såsom stengolv från de rivna husen på Ängskolan samt fasadtegel från gamla Lyckeskolan och Ängskolan.

Publicerad av: Marks kommun