Skene förskola

Senast uppdaterad den 22 maj 2023

Våren 2023 startade byggprojektet med den nya förskolan i Skene. Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola för 120 barn fördelat på sex avdelningar och tillagningskök. Den nya förskolan i Skene ska ersätta Solgårdens förskola och projektet beräknas vara klar sommaren 2024.

Uppdatering 31 maj 2023

Nu blir det snart dags för gjutning av bottenplattan.

Uppdatering 9 maj 2023

Markarbeten fortsätter och tomten börjar ta form.

 

Uppdatering 26 april 2023

Under våren pågår markarbeten och förberedelser för grundläggning. I början av sommaren ska bottenplattan gjutas och efter sommarsemestern börjar bygget av huset.

Publicerad av: Marks kommun