Antagande av detaljplan för Fritsla 14:8

Senast uppdaterad den 21 november 2022

Nu har förslag till detaljplan i Fritsla antagits för allmänheten att ta del av.

Publicerad av: Marks kommun