Antagna detaljplaner 2005 och senare

Senast uppdaterad den 13 april 2016

Samtliga gällande detaljplaner finns på Bygg- och miljökontorets byggenhet.

Genom att klicka på respektive ort kan du se de detaljplaner som vunnit laga kraft från 2005 och senare. 

Publicerad av: Marks kommun