Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Antagna detaljplaner 2005 och senare

Senast uppdaterad den 13 april 2016

Samtliga gällande detaljplaner finns på Bygg- och miljökontorets byggenhet.

Genom att klicka på respektive ort kan du se de detaljplaner som vunnit laga kraft från 2005 och senare. 

Publicerad av: Marks kommun