Berghem

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Nedan finns antagna detaljplaner för Berghem. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun