Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Berghem

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Nedan finns antagna detaljplaner för Berghem. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun