Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Rydal

Senast uppdaterad den 7 december 2018

Nedan finns antagna detaljplaner för Rydal. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun